Før bispevisitasen

Share
Biskop Stein Reinertsen
Tysdag 7. februar er det sending i Valle radio att. Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen. Ho har ein prat med biskop Stein Reinertsen i den aktuelle timen. Han kjem på bispevistias til Valle og Bykle frå onsdag til sundag. Siri fortel at ho også har gjort avtale om opptak frå fleire av samlingane der biskopen er med, så det vil kome meir i radioen når visitasen er over. 

18.00 Kvarteret, med Asbjørn Kvalbein
18.15 Over ein open Bibel, med Margit Hunemo
18.30 Sangtimen
19.30 Aktuell time med m.a. Astrid Nomeland og biskop Stein Reinertsen

20.30 Postludium rundt såmannssøndagen
21.00 Kyrkjebakken

NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u

 eller via http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
Du kan lese meir om programmet på Setesdalswiki, klikk på lenka.