Gründerkurs

Share

I vår skal det haldast gründerkurs i Setesdal.  Det er Aust-Agder fylke som står for kursa, og i går var Agnese Bjerkholt med på telefonen i Valle Radio for å fortelje om kursa. Dei er omtalte på Setesdal Regionråd sine heimesider, der ein og finn lenke til informasjon hos Aust-Agder fylkeskommune. Eit av kursa vil eg nemne her på bloggen, kurset 10. og 11. mars på Revsnes:

Web og sosiale medier som markedskanal

Eg var med på eit kurs om web og sosiale medier på Setesdalskonferansen for nokre år sidan. Då var det Ståle Lindholm som hadde kurset, og sjølv om eg ikkje sel noko for pengar, hadde eg stor nytte av kurset. Det var det som førte til at Setesdalswiki kom på Facebook, og mange av oppslaga vi har i nettleksikonet, kjem no frå Facebook.

I kursomtalen heiter det:

Kurset gir en orientering om muligheter for bruk av web og sosiale medier til salg og markedsføring av produkter og tjenester.

Kursene er basert på tre hovedtema, hvor det skisseres muligheter og gis hjemmeoppgaver som den enkelte gründer kan benytte på markedsføring av egen gründeridé eller virksomhet. Facebook som markedskanal

Facebook har blitt en stor markedskanal og lavterskel mulighet til en relativt lav kostnad for grundere. En av kurskveldene vil ha fokus på dette temaet. 

Nettstedet som salgs- og markedskanal

Bedriftens nettsted er både hjerte og fundament i en virksomhets kommunikasjon med markedet.

På kurset vises muligheter innenfor web og netthandel. Stikkord: domene, innholdsstruktur, søkemotoroptimalisering, valg av bilder og annet innhold, kostnader o.l. 

Digital strategi for virksomheten

Hva ønsker du å oppnå med dine aktiviteter (målsetting), hva er ditt viktigste budskap, hvem ønsker du å nå (målgruppe), hvem vil du være (etterlatt inntrykk) – i hvilke kanaler (medievalg), og hvor og når vil du gjøre det (aktivitetsplan)? 

Kursene vil være dialog-baserte, med vekt på kursdeltakernes egne erfaringer. 

Kursholder: Cathrine Coucheron Berli, daglig leder i CC BERLI KOMMUNIKASJON AS i Arendal.

Eg er nokså sikker på at kurset ikkje kjem til å nemne at omtale på Setesdalswiki er viktig, men Setesdalswiki er ein stad der gründerar og næringsliv enkelt kan fortelje om kva dei held på med og kven som jobbar i bedrifta, til dømes. Her kan ein og ha lenke til heimesider og slik gje den som leiter etter informasjon kjennskap til ei bedrift. Framleis er det mange bedrifter i Setesdal som ikkje har artikkel på Setesdalswiki, men er du gründer og ha ei bedrift, bør du skaffe deg omtale på nettleksikonet for dei indre bygder.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.