Med musikk frå Nord-Tyskland

Share

Tysdag 21. mars 2017 klokka 20.30 kjem Niklos K. Besteland igjen i Valle Radio med sitt program med orgelmusikk og kyrkjemusikk. Då vil han presentere dette programmet der Marie-Claire Alain spelar nr. 1, 3 og 4 på orgelet i Viborg domkirke

  1. Andreas Kneller (1649-1724): Preludium og fuge i d-moll.
  2. Johan Nicolaus Hanff (1665-1711/12): Ein feste Burg. Orgelkoral. Hans Helmut Tillmanns spelar på orgelet i Eichstätt Dom (Bayern)
  3. Georg Dietrich Leyding (1664-1710): Preludium i Ess.
  4. Arnold Brunckhorst (ca. 1770-1720): Preludium og fuge i e-moll.
Tysdag 21. mars
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med med Asbjørn Kvalbein
18.15 Over ein open Bibel med Jakob Trodahl
18.30 Sangtimen
19.30 Aktuell time / Møteplassen

20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u

 eller via http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)