Kommunestyremøte

Share

I kveld var det inga sending, men i morgon overfører Valle Radio møte i Valle kommunestyre. Innkalling med sakliste syner at det er mange saker å få med seg om du set deg ved radioen klokka 18:

Innkalling til møte i Kommunestyret onsdag 08.03.2017 kl. 18:00 i Kommunestyresalen

Orientering om prosjekt Setesdal GOS v/ prosjektleiar Dreng Ose Orientering om Setpro v/dagleg leiar Jan Gunnar Østerhus

Til handsaming: Saksnr Innhold

PS 2/17 Referatsaker

PS 3/17 Førespurnader

PS 4/17 Endring av vedtekter Setesdal IKT

PS 5/17 Igangsetting av arbeid med temaplan for kulturminne, Valle kommune

PS 6/17 Årsrapport for skatteoppkrevjaren i Setesdal 2016

PS 7/17 Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk 2016-2020 – Brokke Alpinsenter AS

PS 8/17 Kommunal overtaking av Garane Vassverk

PS 9/17 Salg av dei gml. bygningane på Bjugsbakk

PS 10/17 Salg av areal til etablering av ladestasjon for el.biler i Rysstad sentrum

PS 11/17 Detaljregulering for Nyestøyl, Rysstadheia, PlanID 201503. Slutthandsaming.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.