Språk

Share
Adoption og adaption in Shona er ei bok eg skreiv om på wikipedia denne veka.

Ettersom eg ikkje har skrive noko på bloggen dei siste dagane, fekk eg i dag spørsmål om eg ikkje var så god. Men grunnen til at det har vore litt stille frå mitt tastatur både på bloggen og på Setesdalswiki dei siste dagane, er at eg vart hekta på ein veke-konkurranse innan språk på wikipedia. Den vil eg fortelje litt om i kveld.

Eg har jo alltid vore interessert i språk, det er vel difor eg ikkje vart matematikklærar. Så då det vart lansert ein konkurranse om språk, tenkte eg at eg i alle fall ville sjå kva som låg i den kategorien. Det synte seg at leksikon var eit tema og med det også leksikografi, og det høvde jo godt med mine interesser. Men så hadde ikkje wikipedia artikkel om leksikograf, sjølv om dei hadde mange artiklar om leksikografar. Difor tenkte eg at eg kunne skrive den artikelen.

Men wikipedia vil ha kjelder, og det var litt vanskeleg å finne noko godt å legge inn i ein slik artikkel, så det enda opp med eit par sitat frå ei av dei som har vore med å lage Norsk Ordbok. Dermed var det naturleg å skrive litt om henne, så eg googla i veg og fann nok til ein artikkel. Men det var fleire i det miljøet som ikkje hadde artiklar, og dermed vart det til at eg skreiv om hovedredaktørane. Det vil kome ein artikkel på Setesdalswiki også, men då om ein informant.

Det synte seg at fleire folk i miljøet hadde vore med i eit prosjekt i Zimbabwe om å lage ordbøker på shonaspråket, så eg måtte skrive om det prosjektet også og nokre av dei som var med i det prosjektet, som var felles med Göteborgs unversitet. Dermed tulla det på seg meir, så i alt vart det 40 artiklar på wikipedia som eg har starta eller redigert på denne veka, difor vart det ikkje så mykje på heimleg mark.

Arbeidet har gitt grunnlag for ein del refleksjonar, dei vil eg kome tilbake til. Eg vann ikkje konkurransen på wikipedia, det er tydelegvis ikkje bare eg som er interessert i å skrive om språk i ein konkurranse, og ein av mine medskribentar der enda opp med større produksjon enn eg denne veka. Men eg er nøgd, eg har lært mykje og fått nokre nye perspektiv på både språk og liv.

 1. Johan Christian Johnsen (25.2 p)
 2. Leksikograf (35.2 p)
 3. Oddrun Grønvik N (76.3 p)
 4. Norsk Ordbok (12.6 p)
 5. Kristin Bakken N (42.6 p)
 6. Helge Gundersen N (37.6 p)
 7. Kategori:Norske leksikografer N (10.3 p)
 8. Lars S. Vikør (3.9 p)
 9. Åse Wetås (31.7 p)
 10. Alf Hellevik (1.1 p)
 11. Laurits Killingbergtrø N (37.0 p)
 12. Dagfinn Worren N (41.2 p)
 13. Magne Rommetveit (leksikograf) N (55.1 p)
 14. John Brynildsen (0.1 p)
 15. Turid Farbregd (0.1 p)
 16. Ruth Vatvedt Fjeld (0.1 p)
 17. Johan Fritzner (0.1 p)
 18. Lars Otto Grundt (15.7 p)
 19. Finn Hødnebø (0.1 p)
 20. Wollert Keilhau (0.1 p)
 21. Inger Nordal (0.3 p)
 22. Hermann Paul (0.2 p)
 23. Ola Raknes (0.1 p)
 24. Ivar Aasen (0.1 p)
 25. Herbert Chimhundu (27.5 p)
 26. Tekstkorpus (0.3 p)
 27. ALLEX-prosjektet N (73.0 p)
 28. Helene Urdland Karlsen N (45.7 p)
 29. Lajla Mattsson Magga (0.7 p)
 30. Christian-Emil Smith Ore N (53.3 p)
 31. Bo Ralph N (52.0 p)
 32. Leksikografi (1.1 p)
 33. Bo Svensén N (53.5 p)
 34. Henning Bergenholtz N (40.3 p)
 35. Center for Leksikografi N (35.1 p)
 36. Nordisk leksikografisk ordbok N (33.7 p)
 37. Jakob Lothe (0.4 p)
 38. African Languages Research Institute N(59.8 p)
 39. Adoption and Adaptation in Shona N (48.5 p)
 40. Clement M. Doke N (147.1 p)

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.