Buss-skur og konkurranse

Share
Nytt leskur til Setesdal. Foto: Sian O’Hara

No har eg fleire gonger skrive om buss-skur og problemet som folk som reiser med buss har når dei ventar i Valle. Eg kan ikkje seie at det har vore nokon respons på innspela mine, det har vel verka som om ingen har hatt ansvar. Til og med i julebordsongane har det vore tema for eit vers nokre gonger. Slik skreiv eg det siste gongen:

Men ventebu i Valle me framleis ventar på
og den som skal med bussen må våt i regnet stå.
Men no har det vore konkurranse om ventebuer langs setesdalsvegen. Den konkurransen var det THA Arkitekter på Hornnes som vann. Erick Thomas Allende hadde eit interessant foredrag på Setesdalskonferansen 2017 om Trearkitektur – gamal tradisjon med nye moglegheiter.  Det var eit interessant foredrag som synte ein arkitekt som var oppteken av å tilpasse gammalt og nytt.
På Facebook har diskusjonen gått om buene er fine eller ikkje, og mange meiner at det bare kan vere lafta ventebuer i Setesdal. Andre synest det var flott å få noko som gav brukarane utsyn. Dermed slapp ein å risikere at bussen for forbi, sjåføren såg om det var folk, og folk kunne fylgje med trafikken.
Ettersom det er mykje glas, spår folk at det vil bli tagging, ikkje av folk i Setesdal, dei taggar ikkje, men av byfolk som kjem forbi. For meg verkar det flott å få nye og funksjonelle ventebuer, i alle fall der det ikkje er slike langs vegen. Etter mi meining bør Valle sentrum vere staden den første kjem på plass.

Kommunestyremøte april 2017

Share

I kveld var det kommunestyremøte i Valle. Det vart overført i Valle Radio, så folk kunne få det med seg.

PS 18/17 Referatsaker

RS 12/17 Protokoll frå ekstraordinært representantskapsmøte i Setesdal brannvesen IKS 22.03.2017

PS 19/17 Førespurnader

PS 20/17 Skule – SFO og barnehagestruktur

PS 21/17 Rekneskap 2015 og 2016, Øyne Industribygg Valle KF

PS 22/17 Dagleg leiar og rekneskapsfører for Øyne industribygg Valle KF

PS 23/17 Etablering av KØH døgntilbod i Valle kommune

PS 24/17 Omklassifisering av dyrka mark

Til den siste saka var det to gjester frå Agder Revisjon for å svare på spørsmål. Men ingen stilte spørsmål, det var bare Tarald Myrum som hadde ein kommentar før saka vart banka gjennom.

Det same vart dei andre sakene, det var bare skulesaka som fekk folk til å kome med innlegg. Innlegga var frå Hans Olav Omnes og Sissel Åkre i Venstre, dei har på programmet at dei vil legge ned Hylestad skule, men dei vart ståande aleine. Åse Ingebjørg Flateland hadde også ordet, ho støtta innstillinga frå formannskapet og dermed klubba ordføraren. Resten var plankekjøring, og så var det to spørsmål som ordføraren svarte på. Så møtet var ferdig 18.40, noko som nok skuldast at Lasse Eidskrem frå Visit Setesdal skulle ha vore der med ei orientering, men han dukka ikkje opp.

 

Eit tankekors om hardingfele

Share

Sjølv om det i Setesdal har vore ein lang tradisjon når det gjelde hardingfelespel, ser det ikkje ut til å ha vore mange som bygde eller reparerte hardingfeler i Setesdal.

Likevel har eg lagt ut ei liste over hardingfelemakere på Setesdalswiki. På den fann eg Torleiv Frøysaa frå Iveland/ Hornnes, og fann nok stoff til å lage ein liten artikkel om han. Også broren Knut bygde instrument, men det var visst fiolinar.

Ein av dei mest kjende hardingfelebyggjarane er Gunnar Røstad frå Øvrebø. Han heldt til i Oslo. Det er skrive ein bok om han, Gunnar Røstad, hardingfelemakeren. Den kom i 1997, men Vennesla bibliotek hadde den, så eg fekk den i handa, og slapp å lese den på nettet. Det er eit gripande portrett av ein kunstar med hendene, som også var musikar.

Men paradokset og tankekorset er altså at det har vore så lite felebygging i eit miljø som har brukt fela så mykje. Det har jo vore motsett med munnharpa, der har smiing i Setesdal vorte eit kvalitetsteikn.

Veke 17, 2017 i Valle Radio

Share

Etter ei radiofri veke i kjølvatnet av påska, er det no klart for sending att, siste veka i april 2017:

Tysdag 25. april
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med med Asbjørn Kvalbein
18.15 Over ein open bibel med Sverre Hovda

18.30 Arne Aano syng
19.00 Møteplassen med Marit Andersen
19.30 Aktuell time

20.30 Postludium med Niklos K. Besteland. Tema er musikk av komponistar i Bach-slekta: Johann Michael Bach, Johann Sebastian Bach og Carl Philipp Emanuel Bach
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 26. april
18.00 Kommunestyremøte i Valle kommune
Teknikar: Inga Flateland:

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Mot til å satse

Share

Mot til å satse var mottoet for Setesdalskonferansen 2017. Då eg kom til Revsnes Hotell klokka 10.50, var det fullt med bilar alle stader, det var 115 påmelde til konferansen. Ikkje alle var til stades då konferansen opna klokka 12, men det var i grunnen heilt fullt i salen likevel.

Uwe Arnzen ønska velkommen og minna om at samhanling er å gjere kvarandre gode og at han heilt frå han var liten hadde fått innprenta at Viljen til å ville skaper evnen til å kunne.

Den første foredragshaldaren var Bergtor Haugå som fortalde om bakgrunnen for Ose Waters. I Singapore er det ein marknad for norsk vatn, så han verka trygg på at satsinga på å få til vassproduksjon på Ose skal lukkast, for han meinte at i Asia har dei sans for norsk vatn.

Så var det Anders Lindhom sin tur. Han fortalde om Fjordservice Flekkefjord og bedriftene som etter kvart har blitt etablert i med utgangspunkt i selskapet. Nokre har dei tent pengar på, andre har dei tapt på. Men totalen er at dei har tent pengar og skapt arbeidsplassar over heile landet basert på oppdrett av rognkjeks som fisk til å ete lakselus. Dei har til og med fått konsesjon for oppdrett av 600 tonn aure i Sirdalsvatnet.

Då tenkte eg, der eg sat i konferansesalen på Revsnes og såg ut over fjorden, at dei kanskje kunne få til noko med bleke i Byglandsforden også. Men vi fekk ikkje høve til å kome med spørsmål, så det vart med tanken. Om nokon les bloggen og fylgjer opp ideen, står att å sjå.

Etter ei slik inspirerande gründerhistiorie, dei starta i 2010, kom Innovasjon Norge sin sjef i Agder, Sveinung Hovstad, for å fortelje om verkemiddel dei har. Han følte det litt vanskeleg, i fjor kom han etter Finn Schjøll, i år kom han også etter eit inspirerande innlegg. Men han presenterte trendar og tankar og minna om at innan helse og omsorg er det svært lite privat tenesteyting på landsbasis. Wenche Fresvik supplerte han med å fortelje at Innovasjon Norge og næringsapparatet ville ha ei spesiell satsing i Setesdal i veke 19.

Etter desse kom så Trond Madsen frå NHO og minna om paradokset i at vi no har ein finansminister frå Frp og 52% offentleg verdiskaping, vi er på veg mot kommunisme. Då Norge hadde finansminister frå SV, var offentleg sektor 44%. Verdiskaping skaper velferd, lønnsomme bedrifter skaper velferd. Det eigentlege næringslivet er eigarar som tek lokalt samfunnsansvar, ikkje dei multinasjonale selskapa, sa han før han synte avisoverskrifta som fortalde at Bykle er Sørlandets innvandrerkommune, og der får dei jobbar også.

Med det var første økt av første dag over.

Næringsliv i Setesdal

Share

I morgon startar Setesdalskonferansen 2017. Den har rekordpåmelding, og ulikt tidlegare år, har det etter det eg høyrer ikkje vore ringerundar for å få folk til å melde seg på i år. År om anna har det vore naudsynt, mellom anna fordi folk har vore trege til å melde seg på, sjølv om dei har tenkt å delta.

Sjølv var eg med første gongen i 2009, det var det året eg vart utfordra til å lage Setesdalswiki. Kva det skulle bli, visste ingen den gongen, og truleg er det blitt noko anna enn ein hadde tenkt seg, for noko av målet var jo å få med litt om næringsliv og næringsfolk i Setesdal, og framleis er det svært mange røde lenker i lister over deltakarar både når det gjeld folk og firma.

Men tross alt, så har nettleksikonet vakse fram og blitt eit stort oppslagsverk for Setesdal, men etter kvart også for stoff relatert til Setesdal og indre Agder.

Imidlertid skulle eg ønske at vi kunne få meir næringslivstoff i nettleksikonet. Kan hende kunne vi auke det noko i før neste Setesdalskonferansen. Det ville jo vere eit mål.  No har vi omtale av vel 300 bedrifter i dei fire setesdalskommunane, eit mål kunne jo vere å få artiklar om 500 til neste år.

Om eg kunne klare å motivere for eit slikt mål når eg møter næringslivsfolk i morgon, kunne vi kanskje nå det saman.

Mandalskringle

Share

På en basar før påske vant Reidun et gavekort på Mandalskringle. Nå er det Eikås bakeri som lager den, Schmidts dampbakeri har slukket dampen, men gitt oppskriften videre.

Jeg googlet temaet og fant en interessant tråd:

Jeg befinner meg i utlendighet, langt fra Schmidts Dampbageri i Mandal og Torgrim Hansens Bakeri i Kristiansand, som er de to stedene der jeg vet det går an å få kjøpt mandalskringle. Jeg forsøkte å lage en i helgen, og nå vet jeg i alle fall helt sikkert hvordan det IKKE skal gjøres!

Og det kan jeg skjønne, for det er en spesiell oppskrift. Men så kom det en annen med et forslag til oppskrift:

Var det denne oppskriften du prøvde?

500 g hvetemel
100 g smør
1/2 ts kardemomme
100 g sukker
50 g gjær
2,5 dl melk

Smuldre smør og mel. Løs opp gjæren i lunken melk og bland sammen. Heves og deles i i tre like store deler som kjevles ut til rektangler. Dryss over sukat og rosiner og rull sammen. Heves igjen. Stekes 20-25 min ved 190 grader. Pensle med egg, dryss over perlesukker og hakkede mandler.

Men kommentaren var at sukat var neppe i originalen. Svaret kom da at hjelperen hadde brukt masse tid og krefter på å finne en oppskrift, den var visst fra en innsenders oldemor. Vedkommende foreslo da at man kunne tilskrive bakeriet og kanskje få oppskriften, siden man bodde i utlandet. Men da kom det svar:

Schmidts Dampbageri har ingen sympati med utflyttede sørlendinger og nekter å dele oppskriften med utenforstående. Mandalskringle er nok i prinsippet den du la ved oppskrift til, men jeg syntes det ble litt vel mye deig og at det slett ikke passet seg med perlesukker på toppen. Nå kan det selvsagt hende at hukommelsen har tatt skade av årene utenfor sivilisasjonen, så dersom det ikke dukker opp andre oppskrifter gjør jeg et forsøk til – med sukat, og med vanlig sukker og mandler på toppen, og så ser vi åssen det blir.

Mandalskringle bringer frem minner om gode stunder på brygga med en kaffekopp og litt kringle etter middagen (som selvsagt var stekt pir og rabarbrasuppe til dessert), så det er ikke umulig at jeg er i ferd med å utvikle nasjonalromantiske tendenser.

Denne brevvekslingen er fra 2006. Her kommer vår opplevelse med autentisk Mandalskringle levert påsken 2017:

Nydelig, som i gamle dager. Men ikke kringle lenger. Vi fikk en stang. Ettersom den skal deles i små biter, er det helt ok, men det var litt rart. Og fremdeles lurer vi på hva de dynker rosinene i for å få den gode smaken. Vi var åtte som spiste, og det holdt til to dager, så det var mye kake.

Etter påske

Share

Denne påska valde eg å ikkje vere så aktiv med skriving. No ligg ei heil veke utan blogging bak meg, og det har vore både godt og rart. Når ein ikkje skriv, får ein ikkje respons, og det er alltid moro å vakne til litt respons om morgonen. Men så har det vore godt å ikkje skrive også, vonleg har det gitt litt lyst til å ta fatt att no etter påske.

Før om åra har eg sett meg i bilen 2. påskedag for å dra til Valle, det slapp eg i år. Før om åra har det gjerne vore litt planlegging av program i radioen etter påske, det slepp eg også i år. Siri, som var i radioen begge påskesendingane, har vald å ikkje ha tysdagssending no etter påske, så det første som kjem no, vert onsdag med Øyvind Jacob. Setesdølen brukar å ha tysdagsavisa på onsdag etter påske, så han kan få med annonse i avisa om han raskar på i morgon tidleg. Nokon må kanskje minne han om det.

Til vanleg hadde eg gjerne ein prat med Ørnulf om korleis påskebasaren hadde gått når eg hadde sending tysdag etter påske. Alle visste det jo, men det var greitt å ha med likevel. I år trur eg at det ikkje vart like mykje pengar som i fjor, men 207.000 kroner er ikkje dårleg resultat på to dagars maratonsending. Sjølv høyrde eg ikkje anna enn litt seint på skjærtorsdag, og då var det triveleg å høyre på. Gratulerer til vinnaren, UTA Uppstad Transport og Anlegg ved Tor Vidar Uppstad. Eg hadde nok tenkt at han hadde dalebukse, så kan hende vert det ikkje noko sauming i år. Då er det godt å ha den alternative premien på gåvekort frå ein eller fleire av sponsorane som vinnaren kan velje.

Påskekrim

Share

I kveld startet påskekrim på NRK TV. Påskekrim er en spesiell norsk greie, hørte jeg nylig. Dermed måtte jeg slå det opp på wikipedia, som hadde en artikkel. Der fant jeg dette om bakgrunnen:

Påskekrim synes å være et særnorsk fenomen, som visstnok skyldtes en meget vellykket reklamekampanje for kriminalromanen Bergenstoget plyndret i natt. Boka var forfattet av Nordahl Grieg og Nils Lie under felles pseudonym, Jonathan Jerv. Den ble med brask og bram lansert i Aftenposten lørdag 24. mars 1923, en dag før palmesøndag.

Forfatterens bror, redaktør Harald Grieg i Gyldendal, satset stort på markedsføringen og kjøpte annonseplass på førstesiden av den riksdekkende avisen. Her ble utgivelsen avertert med store overskriftstyper rett under tittelen, som om det dreide seg om en viktig nyhetsoverskrift. Det lille (avert) plassert i annonsen var det få som la merke til, og avisredaksjonen ble nedringt av fortvilte mennesker som hadde familie og venner som passasjerer på toget.

Den vellykkede markedsføringen hadde visse elementer av aprilspøk, og fulgte i grunnen opp plottet fra kriminalromanen, hvor ranet nettopp skulle finne sted natt til 1. april. Dessuten må det i bruk av nyhetsmediene kunne karakteriseres som en forløper for Orson Welles’ kringkasting av Herbert George WellsKlodenes kamp, mer enn femten år senere. Spredningsmønsteret tilsvarer de såkalte hoax. Dermed var det lesende publikums forventninger om krim i påsken skapt, og Jonathan Jervs kriminalroman ga direkte opptakten til fenomenet «påskekrim».

Men påskekrimmen går disse første dagene av påskeuken. Den er slutt når påskebasaren starter torsdag i Valle Radio. Påskebasaren i Valle Radio er også nokså unik, så den må du få med deg og kjøpe lodd på. Eneste basaren hvor du vet om du har vunnet før du får regningen på loddene, for den kommer etter påske.

Lokale radio, der e’kje mange

som framleis lever, på dugnad gange.

Men Valle Radio lever godt,

og påskesendinga, den er flott.

Rebusvinnarar i Valle Radio

Share

 

Når du skal ha deg ei kafferus’e,

då gå i skåpet og finn fram krus’e

du vann på rebus i radio,

kan hende er det i skåpet to.

Eg veit ikkje om alle vinnarane i kveld fekk flaxlodd, for eg høyrde ikkje på sendinga. Men kanskje var det ein som fekk krus, det var for han eg laga stevet over. Diverre hadde eg ikkje bilete av Valle Radio-krus, så eit Evje-krus får halde. Og kveldens vinnarar var
Solveig Katerås, Kjellmund Homstean;
Grete Tveit, Ingvar Østerhus og Johannes Sløgedal.
Gratulerer og takk for i kveld 🙂