Aleine heime

Share

Eg har sett filmar med ovanståande tittel, men livet heime denne veka har heldigvis ikkje vore slik som i filmane. Stille og roleg har eg late dagane gå. Prøvd å passe på at det er mat og vatn i skåla til katten, men elles har det vore helst stussleg å ha kona på tur.

Før eg vart pensjonist, levde eg aleine i Valle i vekene. Det gjekk fint, så eg tenkte det skulle vel bli noko av det same her. Men det vart det ikkje, dagane fell mykje lenger no enn dei gjorde ei veke i Valle.

Heldigvis går det mot slutten. Sundag er Reidun tilbake etter det som verkar å ha vore ei fin veke i Nederland, sjølv om temperaturen der har vore lågare enn her.