27. juni 2017

Share
Stuttgart kammerkor syng i Postludium i kveld

Det vart mange dagar utan bloggskriving i juni. Men her kjem eit lite innlegg med programmet for sendinga i Valle Radio i kveld. Som vanleg har Siri Johannessen funne stoff som gjev grunn til å ta vare på FM-radioen. No er visst ikkje lenger P4 å finne når lokalradioen ikkje sender, men Valle Radio har framleis stoff å formidle over FM-nettet i åra som kjem.

Tysdag 27. juni
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
1800 Kvarteret
1815 Kveldsandakta er ved Tom Martin Berntsen
1830 Oddvar Høgevoll sin sangtime
1930 Aktuell time med Jostein Ørum om Stefanusbarna og Astrid Nomeland om sommar-kyrkja i Bykle og Valle
2030 Postludium med Niklos K. Besteland

  1. Baldassare Galuppi (1706-1785): Sonate i D-dur: Adagio, allegro, Maestoso, giga. Konrad Philipp Scuba på orgelet i Münsterkirche Konstanz
  2. Gottfried August Homilius (1714-1785): Herr, wenn Trübsal da ist. Motett. Stuttgart kammerkor, dirigent Frieder Bernius
  3. Matthias van den Gheijn (1721-1785): Siciliano i fiss-moll. Aad van der Hoeven i Nieuwe Kerk Zuider, Rotterdam
  4. Claude Balbastre (1727-1799): Tons les Bourgeois de Chartres. Noel. Per Thunarf i St. Clara kyrka Stockholm

2100 Kyrkjebakken med Sigurd  Haugsgjerd frå Setesdølen

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Har myrer nokon verdi?

Share
Kyrelitjønn naturreservat midt på biletet. Foto: Reidar Tveito

I ein skrivekonkurranse på Wikipedia om verneområde i Norge kom eg over naturreservat i Setesdal. Om du slår opp på artikkelen om verneområder i Aust-Agder på Wikipedia, vil du sjå at det er artiklar om alle i Setesdal, men elles er det nokså tynt. Då er det helst artiklar om myrer rundt om i fylket. Det skuldast at eg vart oppteken av dette emnet i konkurransen og fann ut at eg ville skrive om Verneplan for myr i Aust-Agder.

Etter kvart har eg fått Foredrag til kongeleg resolusjon om verneplan for myr i Aust-Agder og sett korleis handsaminga var før planen vart vedteken i 1986.

Mest alle myrene hadde hatt besøk av Asbjørn Moen, biolog frå NTNU Vitenskapsmuseet i forkant av fredninga. Men eg kan ikkje finne at han var på Kyrelitjønn naturreservat i Valle og lurer på kvifor dette vart verna utan at han hadde vore der. Er det nokon som veit det?

Etter å ha lese meir om dette emnet, skjønar eg at myrer vert verna. Dei ser ikkje alltid ut til å vere så viktige, men etter kvart har vi funne ut at dei er det og at vi må ta vare på dei og ikkje dyrke opp alt som dyrkast kan, sjølv om det kan vere fristande.

Når initiativet minkar

Share

Av og til kjenner eg på at initiativet minkar. At det ikkje er like inspirerande å halde på å skrive artiklar på Setesdalswiki. At vi er så få som held på. At det ikkje er lett å finne kjelder. At røde lenker mest overmannar ein. Det var så mykje som skulle vore gjort.

Då kan det vere godt å få eit spørsmål om det kanskje kunne vere på sin plass med ein artikkel om dette emnet. Kan hende kjem det i form av ein epost, så kan ein sende melding tilbake når artikkelen er oppretta. Å få respons er ei glede og ei positiv oppleving.

Den beste responsen er den som er konkret og seier takk for noko spesielt, ikkje bare noko generelt.

Før helga fekk eg ein epost frå ein person som sakna nokre norske medisinprofessorar på Wikipedia. Dersom eg ville ha ei liste, kunne han sende meg den. -Ja, takk, sa eg, den kan eg legge som ei underside hos meg, og så kan vi sjå om det kjem nokre artiklar om dei etter kvart.

Så fekk eg lista, la henne inn og såg at vi hadde artiklar om nokre av dei om lag 30 namna han hadde på lista, dei hadde bare ikkje hamna i rett kategori. Men framleis er det over 20 att å sjå om vi kan finne noko om.

Det slår meg kor avhengige vi er blitt av internettet. Det som vi treng å vite, vil vi helst kunne slå opp på telefonen eller nettbrettet. Bokleg informasjon er mykje vanskelegare å dra nytte av, då må ein på eit bibliotek og bla i leksikon og bøker, slik vi gjorde i gamle dagar. Og det gjer vi helst ikkje lenger, vi vil ha det meste digitalt.

Sist veke fekk eg eit par bilete tilsendt frå Rune Gunnerød. Dei kunne eg legge inn på Setesdalswiki og slik gjere vårt lokale leksikon litt betre. Det er inspirerande. Inspirerande er det også å sjå alt det Geir finn å skrive om når han fartar rundt i Setesdal. Då veks også Setesdalswiki. Til og med når mitt initiativ ikkje er meir enn middels.

Men eg lurer av og til på kvifor det er så få som registrerer seg og skriv litt om alt dei veit og kan og slik hjelper i dugnaden for at vi kan finne informasjon på dingsane vi studerer så mykje.

Det vart intererssant

Share

Det vart interessant i Valle Radio i går kveld. Siri Johannessen hadde fått med seg gode folk til å snakke om interessante tema, anten det handla om teltmøta på Evje som starta i kveld, om sentrumsfrukosten i Valle neste laurdag eller om arbeidet mot sjølvmord og depresjon som er tidlaust.

For meg var det nok det siste temaet som vart mest interessant. Der hadde Astrid Nomeland fått med seg kommunepsykolog Silje Nesvåg til å fortelje om arbeidet med psykisk helse i Valle og Bykle, og dei hadde nettopp vore på kurs, og då fekk vi høyre litt om kva dei var opptekne av på kurset. Dei hadde hatt rollespel, mellom anna, og kurset var både for dei profesjonelle og dei som står i utkanten og er engasjerte på ulike måtar, mellom anne gjennom kommunale kriseteam. Det var slik Astrid var med i opplegget.

Astrid fortalde også om å vere med i Kirkens SOS, der ho har vakter i Kristiansand. Dei får telefonar frå heile landet, for det sit folk på sentra rundt om i landet, og telefonane vert styrt til den som er ledig. Ein treng ikkje vere truande for å ringe, men om ein vil ha forbøn, så får ein det, om ein vil ha ein å snakke med fordi ein er einsam, så får ein det.

Silje fortalde også at om det var akutt, så er det legevakta som har vakttelefon også for slike spørsmål, ikkje bare for fysiske plager. -Tenk om vi kunne kome dit at også psykisk helse var lov å snakke om som andre sjukdomar, sa Astrid. På dagtid kan ein ringe direkte til telefonen for psykisk helsehjelp, då treng ein ikkje gå via lege.

Viktig tema, eit tema vi snakkar alt for lite om. Takk for at de tok det opp i Valle Radio. Og takk for ein fin samtale.

Leve og overleve

Share

I morgon blir det ein interessant kveld i Valle Radio. Den første delen av kvelden har Siri Johannessen fått med seg Tor Ingvald Lauvrak i studio. Han er ein av talarane på teltmøta som startar på jordet i Krossen på Evje onsdag. Han kombinerer arbeid som predikant om vinteren med å vere trailersjåfør om sommaren og skal først halde andakt og deretter ha ein prat med Siri der han nok vil fortelje om teltmøta, men også om andre ting. Han har vore med på desse møta som Ungdom i Indre Agder står for heilt sidan dei starta i 2010.

Etter at han er ferdig, kjem Ørnulf Hasla i studio for å fortelje om sentrumsfrukosten i Valle laurdag 24. juni. Det er ei storhending som samlar mykje folk.

Når klokka blir halv åtte kjem så Astrid Nomeland i studio og skal ha ein times program om å leve og overleve. Astrid har hatt ein variert arbeidsdag med ulike oppgåver i Valle kommune, men tok ut AFP då ho vart 62 for å kunne halde på med alt ho er engasjert i på heiltid. Ho er leiar i soknerådet og har vore sterkt engasjert i organisasjonen Leve. Ho har med seg kommunepsykolog Silje Marie Rygnestad Nesvåg denne kvelden.

Som vanleg blir tysdagskvelden avslutta med Postludium og Kyrkjebakken, denne kvelden er det Siri som finn musikken til Postludium.

Tysdag 13. juni
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen

18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Andakt ved Tor Ingvald Lauvrak
18.35 Eit møte med Tor Ingvald Lauvrak
19.00 Fin frokost (med sverd?) og Ørnulf Hasla
19.30 Det handlar om å (over)leve med Astrid Nomeland og Silje Marie Rygnestad Nesvaag
20.30 Postludium med Siri Johannessen
21.00 Kyrkjebakken

Variert og interessant

Share

Eg veit ikkje om du høyrde på Valle Radio tysdagskvelden, men om du ikkje gjorde det, gjekk du glipp av eit variert og interessant program. All honnør til Siri Johannessen som hadde funne fram til folk som var flinke til å snakke i radioen og hadde interessante tema å fortelje om.

Den første halvtimen var det kåseri ved Asbjørn Kvalbein og andakt ved Eivind Jåtun. Utan hjelpa som Norea Mediemisjon gjev til lokalradioar, hadde det vore mykje vanskelegare å dekke dette stoffet, og begge to er gode formidlarar. Sjølv om han er blitt pensjonist, er Noreapastoren Asbjørn Kvalbein framleis aktiv med gode innspel for radiolyttarar.

Eg vil vel seie at sjølv om dei andre gjestene i Valle Radio denne kvelden var gode, var det samtalen med Gry Tveit som gav meg mest ny informasjon, for jobben ho har gjort for Tveit skule visste eg ikkje noko om før. No fekk eg vite om facebooksida, om arbeidet med å pusse opp bygningen til å bli grendehus for Nordre Bygland og om 100-årsjubileet som skal feirast. Det er ein innsats det står respekt av, ho og mannen Bjørn overtok ein bygning som kommunen hadde vedteke å rive, og no tek ho vare på minner for mange som gjekk på skulen der og samlar lokalhistorisk stoff. Bjørn Tveit døydde i 2014 og fekk ikkje fullføre renoveringsarbeidet, men ho fullfører det .

Etter at telefonsamtalen med Gry Tveit var slutt, kom Astri Rysstad i studio for å fortelje om arbeidet med søknaden om å få setesdalskulturen som immateriell kulturarv på UNESCO si liste. Ho er leiar i Setesdal spelemannslag og sjølv om ho hadde det travelt, det var siste dagen på jobb for henne dagen etter at ho var i radioen, tok ho seg god tid og fortalde om både dette og andre tema som ho var oppteken av. Det var ein interessant halvtime, Astri verka til å trivast i studio.

Samtalane med ordførarane Steinar Kyrvestad og Leiv Rygg dekka tema dei var opptekne av i kvar sine kommunar. Mangt av det dei snakka om hadde eg også fått med meg gjennom Setesdølen, så der var ikkje innslaga like nyhetsprega, men det var fint å høyre dei og ikkje bare lese om det dei er opptekne av. Steinar gledde seg over at det også for 2016 var overskot på rekneskapen, og Leiv var oppteken av at det hadde vore befaring på Hovatn Aust-prosjektet frå sentrale styresmakter.

Kvelden vart runda av med eit pinseprogram med Niklos K. Besteland der han presenterte pinsesalma Kom hellig Ånd med skapermakt i ulike innspelingar. Deretter var det som vanleg kyrkjebakken til slutt, og der dukka sanneleg Leonhard Jansen opp med invitasjon til opninga av utstillinga om Langeidsverdet.

Siri held fram med sending utover i juni, så om du har høve til å høyre på Valle Radio tysdagskveldane, vil det sikkert kome meir interessant også framover. Det skjer mykje i bygdene i Setesdal også i sommar, så det at Siri ikkje tek sommarferie er ein rikdom for både radioen og bygdefolk. Takk for ein interessant og variert kveld.

Juni 2017

Share
Foto: Gunbjørg Sola

Så er det blitt sommar på kalenderen og sommar i naturen, i alle fall om ein ser på grøne skogar der det før var lauvfritt eller blømande enger der graset var brunt.

Eg har hatt pause frå bloggen nokre dagar og også vore lite aktiv på Setesdalswiki. Grunnen er ei skulder som ikkje likar når eg er på tastaturet. For ein som til vanleg har nokre timar på tastaturet kvar dag, er det litt rart. Men eg vonar det går over om eg tek det roleg ei stund.

Her er programmet for Valle Radio i kveld:

Tysdag 6. juni
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Over ein open Bibel med Eivind Jåtun

18.30 Skulehuset på Tveit i Bygland 100 år med Gry Tveit
19.00 Folkemusikkhalvtime med Astrid Rysstad
19.30 Steinar Kyrvestad med nytt frå Valle  kommune
20.00 Leiv Rygg med nytt frå Bygland kommune
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken