Før eit jubileum

Share

I år er det 20 år sidan Valle Radio kom på lufta. Det er naturleg å feire litt, men korleis?

Før eit jubileum kjem det opp ulike tankar om korleis ein skal feire. Det kan gjerast med å gjere stas på styre og medarbeidarar, eller målgruppa kan stå i fokus. Etter det eg skjønar, er det lyttarane som står i fokus for jubileet til Valle Radio i år.

Det blir markert med ei ekstrasending på sauesjådagen, ei utesending frå sentrum i Valle. Nært publikum og vonleg med publikum innom i studio. Kake til folk som kjem innom høyrer også med, kan hende saman med andre effektar som kan minne folk på at radioen er i beste velgåande etter 20 år.

Ein måte å markere eit jubileum på, er å finne fram gamle opptak og sende noko av stoffet som finst i arkivet. Men ein dugnadsradio har som regel ingen god arkivfunksjon, så der slit nok radioen litt med å finne stoff, sjølv om mykje er lagra digitalt.

For det er eit problem at den kulturoppgåva som har blitt gjort i desse 20 år er vanskeleg å dokumentere. Naturleg nok er det den aktuelle radiokvelden som står i fokur, dokumentasjon i form av skriftleg materiale ein kan slå opp i og sjå kva som vart gjort, finst det lite av. I studio finn vi gjestebøker med namn på folk som har vore med, om vi har hugsa på å få dei til å skrive, då.

Bloggen her har dokumentert mykje stoff etter at vi starta opp, men frå dei første åra er det ingen blogg. Så det er mange utfordringar framfor eit jubileum.

Men markering vert det, det skjer altså sauesjådagen mellom klokka 12 og 14.

Nye stemmer

Share

I kveldens sending fekk vi høyre to nye stemmer i Valle Radio. Det starta med Torfinn Brokke, innfødd hylstring som har kome heim att til heimbygda som helikopterflygar og flygesjef i Fjellfly på Hovden. Han hadde Tankar frå Bibelen etter  å ha blitt presentert av redaktør Ørnulf Hasla. Det gjorde han på ein framifrå måte, teksten for hans første radioandakt var frå Efeserbrevet 2, 1-10

Den andre nye stemmen hadde kristiansandsdialekt. Valle kommune sin nye rådmann, Aud Sunniva Fuhr, var med i programmet Kommunen informerer. I samtalen med programleiar Ronny Stavsholt fortalde ho om kulturtiltak som kommunen er med på og ho retta blikket ganske langt framover. Denne gongen var det lite om aktuelle administrative saker, så det vart ein lett prat med innslag av musikk.

Gjennom åra har det vore ganske mange stemmer innom i Valle Radio. Nokre har vore fleire gonger, andre har bare hatt gjestevisittar og så har vi ikkje høyrt meir til dei. Begge desse vil vi nok få høyre fleire gonger.

Ein av dei gamle stemmene i radioen er Johs Bjørkeli, han var med alt det første året med sine musikk-kåseri. I kveld konkurrerte han visst med Farmen, og vann, i alle fall hjå nokon etter det eg kunne lese på Facebook.

Program onsdag 27.09.17
Ansvarleg Ronny Stavsholt
Teknikar Torhild Sandnes
19.00 Tankar frå Bibelen Torfinn Brokke
19.30 Kommunen informerer med rådmann Aud Sunniva Fuhr
20.00 Ronnys time
– Besøk av Johs. Bjørkeli som fortel litt om Cuba etter orkanene
21.00 Opi sending
-Musikk med Johs. Bjørkeli
#valleradio
NETTRADIO: live.valleradio.com:8000/live

Verdier for livet

Share

Verdier for livet er tittelen på ei bok av Asbjørn Kvalbein. I kveld var han med i Valle Radio i ein halvtimes samtale med Siri Johannessen. Der fortalde han at boka inneheld 365 små stykke og at det er tekstar som kjem frå programserien Noe ble borte på veien som vi sender i Valle Radio når det høver slik.

Det vart ein interessant samtale der vi fekk møte ein av dei som har betydd mykje for mediemisjon og eit kristent perspektiv i media gjennom førti-femti år. Han starta som redaktør av Ungdom og Tiden alt medan han studerte teologi, studiar til klokka 14, deretter redaksjonelt arbeid.

I samtalen kom det fram noko som har vore verdifullt i kristne samanhengar, kallet til teneste. Når eit styre kallar deg til ei teneste, står dei bak tenesta på eit vis og det gjev frimod for den som skal gjere arbeidet. Asbjørn Kvalbein fortalde om korleis styret i Misjonssambandet også jobba for å utruste medarbeidarane sine, sjølv fekk han eit år i USA med heile familien for å ta mastergrad i mediekommunikasjon før han skulle gå inn som første rektor på Gimlekollen mediesenter.

I samtalen kom dei også inn på samarbeidet han hadde med Trygve Bjerkrheim, han var redaksjonssekretær for Utsyn før han overtok etter diktaren, som redigerte bladet i over 30 år. Slik fekk han med seg noko av tradisjonen før fornyinga han sjølv gjennomførte.

For songforfattaren Trygve Bjerkrheim var det viktig å ha ei slåande førstelinje i dikta sine, utan den ville dei ikkje leve. Vi fekk høyre Gud har ein plan med ditt liv, ein sang som passa godt inn i programmet, og Takk at du tok mine byrder, ein sang som seier mykje om å leve som kristen.

Gjennom åra har Asbjørn Kvalbein skaffa seg eit kartotek med 20.000 kort med små sitat og historier som han kan bruke når han treng noko for å illustrere det han vil ha fram. Bibelen er full av fortellingar, og fortellingar kan ofte belyse eit tema, sa han. Men det er best med fortellingar som ikkje er sjølvopplevde, for dei sjølvopplevde blir ofte noko kompliserte. Ei fortelling må kortast ned om ho skal fungere.

Takk til Siri for eit interessant program der vi fekk møte ein interessant person.

Biskop Stein og Asbjørn Kvalbein

Share
Foto: Brit Obrestad

Medan sist veke var utan tysdagssending og med kommunestyremøte onsdagskvelden, så er denne veka meir normalt program i Valle Radio. Eg har fått tilsendt programmet for tysdag frå Siri, når det gjeld onsdag, er det meir variabelt om programleiarane sender det til meg, så der får eg vente.

Men eg synest det er flott at Siri har fått med seg Asbjørn Kvalbein i ein samtale i radioen. Han er ein flittig nytta stemme i Valle Radio gjennom samarbeidet vi har hatt med Norea Mediemisjon, der han har svært mange små oppmuntringskåseri og andre innslag. Asbjørn har hatt mange ulike tenester i Misjonssambandet, så han kan sjå tilbake på mange opplevingar innan mediesatsinga deira.

Under bispevisitasen hadde Bjarne Tveiten ein samtale med biskop Stein Reinertsen, og den får vi høyre i Valle Radio i morgon kveld. I tillegg skjønar eg at Siri har ved hjelp av Jørund Georg dukka ned i arkivet for å finne gamle opptak frå mange år tilbake, så vi får kan hende eit ti år gammalt opptak som del av ein samtale med redaktøren vår, Ørnulf Hasla. 20 år er ingen alder, men for eit dugnadsprosjekt av denne typen er det etter mi meining ein milestein som godt kan markerast.

Her er programmet:

Tysdag 26. september
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
1800 Kvarteret
1815 Over ein open bibel frå Norea med Andreas Årikstad
1830 Eit møte med Asbjørn Kvalbein.
1900 Klangohalvtimen
1930 Gjenhøyr frå bispevisitasen: Bjarne Tveiten og Stein biskop
2000 Aktuell halvtime
2030 Postludium med Niklos K. Besteland
2100 Kyrkjebakken

Ei TV-veke

Share

Etter ei veke med sykkel på TV lurer du kanskje på om eg skal begynne å sykle når du ser overskrifta og veit at siste veke var det VM i sykling i Bergen. Men det skal eg definitivt ikkje, det overlet eg til søskenbarnet mitt, Brit Obrestad. Ho er den som er blitt smitta av viruset og som ikkje let eit høve til ein sykkeltur gå frå seg.

Men frå stolen min har eg gledd meg over vakker natur og tenkt tilbake på mine fire år i Bergen frå 1972 til 1976. Då sykla eg nokre av dei vegane som proffane har ferdast på denne veka. Mest i Fjøsangervegen, Natlandsvegen og Birkenlundsbakken var det best å bruke bil.

Ved eit treff slumpa eg denne veka også til å bli venn på Facebook med Hilda Hillesland, som eg arbeidde saman med i dei åra i Bergen og som sidan har ei lang karriere bak seg i teneste for Sjømannsmisjonen rundt om i verda. Det var endå ein grunn til å minnast tida i Bergen med glede.

Men sjølv om eg ikkje skal ut å sykle sjølv, har eg gledd meg over å sjå syklinga i Vestlandsnatur ei heil veke. I går kveld kom det ein telefon med spørsmål om eg ville vere med på ei undersøking om medievanar, det gjaldt TV for det meste. Eg har forstått det slik at nordmenn ser på TV om lag tre timar dagleg, men då dei spurde meg om kor mykje eg hadde sett på TV fredag, var svaret 13 timar, dei tenkte nok at eg var firkanta i augo etter så mykje TV-sjåing. Men det er jo ikkje kvar veke det er VM i Bergen. Onsdagssendinga då dei sykla opp til Fløyen var jo heftig, men sanneleg var det ikkje mindre heftig å sjå alle folka på festplassen og ved Lungegårdsvatnet i dag.

Og så har eg lete meg imponere over kor mykje informasjon Johan Kaggestad og Christian Paasche kan formidle i desse sendingane. Det hadde vore moro å hatt ei utskrift av dei og sett kor mykje fakta dei formidla, det var informasjon om obskure syklistar frå land vi knapt har høyrt om, historisk informasjon om Håkonshallen, musikalsk informasjon om Edvard Grieg og Ole Bull, om Nystemten og om gater og bygningar i Bergen. Paasche gjekk vel truleg på lærarskulen der syklistane kom ned frå Laksebakken, som gata var omdøypt til, men like fullt var det imponerande mykje fakta dei klarte å formidle.

Vinnerskalle, det var eit ord som vart brukt fleire gonger. I sykling er det nok viktigare å vinne enn i dei fleste andre idrettar, for andre idrettsfolk vert glade for sølv og bronse, men gleda over 2. plassar sit lenger inne for sykkelfolket. Etter det eg skjøna hadde det kan hende noko å gjere med bonusar og slikt, men det burde vel vere litt bonus også for sølv- og bronsemedalje, ikkje bare for vinnarane.

I september har eg vore lite skrivande på bloggen, noko av grunnen kan kanskje vere ei slik veke, der ein knapt orkar å taste noko på blogg eller wiki, men kan hende betrar det seg no når det heile er over.

 

Etter valget

Share

Kveldens program i Valle Radio var morosamt. Ørnulf Hasla hadde vore ute med opptakaren sin og fått nokre opptak frå dagen folk i Valle gjekk til valg, om oppteljing og slikt. Så var Steinar Kyrvestad med i studio og kommenterte valget medan Jon-Rolf Næss var med på telefonen frå Hovden, Bjørn Ropstad var med frå Ungarn og Leiv Rygg Langerak var med frå Bygland til slutt. Han var også den som var mest nøgd med valget, sjølv om Senterpartiet ikkje fekk nokon representant inn frå Agder.

Ein slik samtale etter valget, der resultatet er klart og der folk som står midt i politisk arbeid, er med, synest eg er interessant, så for meg var det ein triveleg del av den aktuelle timen.

Deretter fekk vi høyre opptak frå feiringa av Haugeburet 800 år før Leonhard Jansen var i studio og fortalde litt om aktiviteten på Setesdalsmuseet i sommar, dei har hatt høgare besøk enn vanleg, ikkje minst takka vere Langeidsverdet. Programmet gjekk ut over den tilmålte timen, det gjorde ingenting etter mi meining, for det var interessante tema dei snakka om.

Før den aktuelle timen var Frode Buen i studio for å vere med i posten Kommunen informerer. Då fekk vi høyre om Sauesjået som Sentrumsforeninga i år er sterkare involvert i, mellom anna. Vi fekk og høyre at Valle Radio vil ha stand på sauesjået for å markere 20-årsjubileet.

Med sendingar tysdag og onsdag har Valle Radio god sendeflate for å gje lyttarane variert og interessant informasjon, og det fekk vi denne kvelden.

Eg hoppa av då det vart opi sending, der var det Jorunn Lund Harstad som var i studio, ho var eismo etter det eg høyrde, i alle fall den første delen av kvelden.

På sitt beste

Share

Denne veka er Valle Radio på sitt beste. Når det både er tysdagssending og onsdagssending med variert og interessant program frå heile dalen, opplever eg at radioen gjev noko att for at vi kan sende til heile Setesdal. Så får det våge seg at etter ein valgdag er det mange som heller vil få med seg riksnyheter enn lokale oppslag. Sjølv valde eg Valle Radio frå klokka 19 i kveld, nasjonale nyheter kjem sikkert i reprise, tenkte eg.

Tysdag 12. september
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
1800 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein frå Norea
1815 Over ein open bibel frå Norea med Andreas Årikstad
1830 Klangohalvtimen
1900 Aktuell time: Kva skjer på Cuba, Jan Olsen?
1930 Reidar Tveito finn vegar på Byglandsfjord,
2000 Eit møte med Åse Torhild Gullsmedmoen og L.E.G.O.
2030 Postludium med Niklos K. Besteland
2100 Kyrkjebakken
Onsdag 13. september
Teknikar: Ørnulf Hasla
Telefonvakter: Ingeborg Åkre Løyland
19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleiv Harstad
19.30 Kommunen informerer ved Frode Buen

20.00 Timen

21.00 Opi sending med Jorunn Lund Harstad & Co.
Samtalen med Jan Olsen om stormen på Cuba og innsamlinga av syklar i haust, var som vanleg interessant. Orkanen var på ein annan stad på øya, så Playa Baracoa og dei andre små plassane i Caimito fekk bare regn. Men regnet på Cuba er mykje heftigare enn i Setesdal, kunne Jan Olsen fortelje. Han har alltid mykje på hjarta, så halvtimen gjekk fort, den kunne godt vart lenger når han først var i studio.
Men Siri Johannessen skulle ha plass til Reidar Tveito, som fortalde om det nye heftet han har laga om ridevegar og stiar på Byglandsfjord. Då han var ferdig, fekk vi høyre ein interessant prat med Åse Torhild Gullsmedmoen om prosjektet LEGO (med punktum mellom bokstavane). Arbeidet dei gjer i Romania gjev håp for fattige, akkurat som arbeidet på Cuba. Alle desse var i studio, så Siri hadde godt selskap i kveld også før Niklos K. Besteland kom med musikk av Mendelssohn.
Etter det eg skjønar, skal Ørnulf Hasla ha med seg ordførarar i programmet i morgon for å oppsummere valet. Dermed blir det politiske tema også i Valle Radio, så radioen dekker eit vidt spekter av tema i løpet av dei to sendingane denne veka.

En festdag

Share

Det ble en festdag i Nittedal i dag. Fra morgenen av viste godværet seg, så jeg lot ytterjakke bli igjen på Olavsgård da vi dro derfra i ti-tida etter en nydelig frokost, de er visst kjent for det på hotellet.

Men på Rotnes var det allerede ganske mange biler, og da konfirmantene kom i prosesjon inn i kirka klokka 11, var det 600 til stede, de siste fikk bare ståplass.

Litt morsomt å observere bunader fra hele landet, noe som jo viser at kommunen som sist uke var i søkelyset fordi det kostet 60.000 å få byggesaksbehandling for en enebolig (tror jeg det var) og slik var landets dyreste (i noen kommuner var det gratis), har stor tilflytting fra hele landet.

Gudstjenesten var av det mer moderne slaget, kirken har elektronisk orgel og både preludium og postludium var bygget over poplåter, jeg skal ikke si hvilke, for poplåter er jo ikke min greie. Til salmene vekslet man med piano, band og orgel. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal poppe opp Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære, en salme som i tradisjonell form pleier å fungere glimrende i kirken, men som her fikk en lite allsangvennlig form og er fort glemt. Men prekenen var til å huske, her brukte presten demonstrasjonsteknikk som virkemiddel med stort hell, jeg tror de fleste fulgte med og fikk noe ut av den delen av det timelange arrangementet.

Fint og høytidelig var det også med forbønnshandlingen, hvor de ulike familiene reiste seg etter hvert som en og en konfirmant kom frem og ble bedt for.

Festen hjemme hos konfirmanten Håkon Lyckander ble som familiesammenkomster gjerne er, hyggelig prat, god mat (tapas) og et rikholdig kakebord. I tillegg var det taler, sang og fotografering. Jeg bruker bildet som allerede ligger på Facebook for å illustrere kveldens blogg.

Familien på morssiden ved Håkon Lyckanders konfirmasjon.

På tur igjen

Share
Birkelandsfossen sett fra Rv9 9. september 2017

I dag la vi ut på tur igjen. Målet for turen var Nittedal, der vårt eldste barnebarn Håkon skal konfirmeres i morgen.

Normalt ville vi latt turen gå via E18 og fulgt kysten østover, men Reidun hadde noen kofter som skulle til Setesdal Husflid og jeg kunne trenge en klipp før festen, så vi valgte å legge turen om Setesdal. Etter hvert oppdaget vi at det var Dyrskuehelg denne helga, og da angret vi litt, for vi tenkte at det ville bli stor trafikk.

Men oppover Mandalen var det lite trafikk i dag tidlig, så det gikk greitt å komme til Evje. Jeg burde igrunnen fylt tanken der, men tenkte at det var litt tidlig. Vi svingte likevel innom Evje og fikk med oss et par av Spisekrokens kyllingsandwicher, de hjelper godt når magen krever sitt.

Ingen tvil om at det har regnet mye i det siste, det virket som om Byglandsfjorden var helt full, og Reiårsfossen var i storslag, selv om vi ikke ser den så godt når vi kjører nordover. Birkelandsfossen var også stor, den fikk jeg et bilde av.

På Rysstad fikk jeg nok en gang excellent behandling hos Ooy, etter en halv time var det en ny mann som kom ut.  Reidun hadde spasert opp til Coop og beundret den utvidede butikken. Hun kjøpte en lyng og så svingte vi opp i Garo for å se på utsikten før vi dro til Valle. Min gamle kollega Øystein Berg var ikke hjemme, så besøket i Garo ble kort, men vi observerte en utforkjøring, som vi dessverre ikke kunne hjelpe med, så vi kjørte videre.

Gratulerer med morgendagen, Øystein Berg.

I Valle ble det en kort stopp før vi fortsatte. Men nå viste det seg at tanken hadde lite igjen, så i stedet for å kjøre om Dalen valgte vi å ta turen om YX i Bykle. De har virkelig fått sving på sakene, flott spiseavdeling og 70 ør Coop-rabatt på drivstoff. Det er mye hyggeligere å kjøre med full tank, så da fortsatte vi med friskt mot i retning Hovden etter en kyllingsandwich-rast på Sarvsfossen.

Så gikk turen via Hovden og Haukelid, Edland, Vinje, Åmot og Høydalsmo. Da skjønte vi at vi var i dyrskueland, for det var mye trafikk og fullt på alle spisesteder. Derfor fortsatte vi til Sauland, der ble det en stopp på Shell før GPS-en sa at vi burde kjøre om Gransherad til Kongsberg. Vi skulle da være framme klokka 19, men i Oslo var det tunnelarbeid som forsinket oss, så vi kom ikke til Olavsgård før klokka 19.30.

Etter en nydelig middag fikk vi besøk av Stein, Margunn og Helge, så det ble en liten prat i resepsjonen før de fortsatte hjem til sitt og vi tok kvelden her. Men først måtte jeg skrive en liten blogg og dele inntrykk med deg som leser mine skriblerier.

Eilert Hægeland sin musikk

Share

I kveld presenterte Siri Johannessen Eilert Hægeland sin musikk i Postludium. Det vart ein fin halvtime der vi fekk høyre noko av breidda i det han komponerte.

Her er programmet:

 • Av Eilert Magnus Hægeland:
  • «Håløygintrada», spela av Arctic Brass på albumet Made in England.
  • «Alene Gud i himmerik. Partita over en Helgelandsk tone op. 49» spela av Bjørn Andor Drage på Brandzæg-orgelet i Dønnes kirke på albumet Lægedrik.
  • «Sonate med stevtoner for klarinett og orgel op. 38» spela av Bjørn Andor Drage på Gebrüder Rieger-orgelet i Alstahaug kirke og Ole Kristoffersen på klarinett på albumet Lægedrik.
 • Med (og dels av) Eilert Magnus Hægeland på orgelet i Flekkefjord kyrkje på albumet Orgeltoner i sør:
  • «Bryllupsmarsj» nedtegna av Gunnulf Kleveland etter Knut Kleveland, folketone frå Evje. Arr. Eilert Magnus Hægeland i 1987.
  • «Gud gjev du sæle med meg må vake», stev frå Setesdal. Kvedar: Eilert Magnus Hægeland.
  • «Stevmeditasjon, op. 46, nr. 3» av Eilert Magnus Hægeland i 1997.
  • «Sonata Con Chorale» med koralen «Folkefrelsar til oss kom» av Eilert Magnus Hægeland i 1995. Tilegna Tonje Braaten.

Eilert bar med seg tradisjonen og komponerte mykje med utgangspunkt i folketonar. Dette kunne vi høyre i kvedinga hans i kveldens program så vel som i dåmen i verka vi høyrde. Nå vert arkivet etter han deponert på Statsarkivet i Kristiansand slik at det kan bli tilgjengeleg.

Takk for programmet!