Før sauesjået

Share

I kveld var det fredagssending i Valle Radio, slik det ofte brukar å vere før sauesjået.

Sending til heile dalen fredag 6. oktober 2017
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen.

 19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard B. Viki
19.30 Regionrådet informerer ved Signe Sollien Haugå
20.00 Siris time 

21.00 Opi sending med Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike.
Telefonvakter: Ingunn Uppstad og 
Ingeborg Åkre Løyland
Vinnarane av rebusløysing i kveld er:
Knut Gundersen, Valborg Båsland, Gyro Kopperud,
Ingvar Østerhus, Tor Pedersen og Birgit Bakke Harstad.
Gratulerer og takk for i kveld 
Husk: 20 års jubileumssending i morgo frå kl.12.
I tillegg til dei som er nemnde i programmet over, var også Tarald Myrum og Kristin Halkjelsvik med om utstillinga som Husfliden har av kofter til sauesjået. Berit Junge Henriksen fortalde om Kulturveka 2017 og Ingvild Hovden om eit prosjekt som regionrådet har sett i gang om trehusbygging, Berekraftig byggeri