Nomeland bedehus

Share

Overskrifta i dagens Setesdølen (som eg ikkje har fått når eg skriv dette) førte til at Siri Johannessen hadde ein prat med Bjørgulv T. Berg i kveldens sending i Valle Radio.

Han fortalde om aktivitetar på huset, det er ofte møte og ulike arrangement, men kassa var tom, så dei hadde sendt ut bøn om hjelp, anten pengar eller gevinstar til basaren som skal vere over påske. Utleige av huset gjev ikkje særlege inntekter, og skjer ikkje særleg ofte. Men huset er mykje i bruk til det som er føremålet med huset. Styret har bestemt at annonsar må betalast av dei som skal ha møta, ikkje av huset.

Og medan han fortalde dette i Valle Radio, var det bibeltime med sokneprest Tom Martin Berntsen på Nomeland bedehus.

Foto: Siri Johannessen