Ambisjonar

Share

På vegne av Setesdalswiki har eg ambisjonar. Eg skulle ønske at nettleksikonet nådde 100.000 artiklar før vi blir 10 år i 2019. Det er vel eit år til, og då må produksjonen auke ganske mykje. Så sjølv om ambisjonanen er der, er det nok ikkje realistisk.

Ein meir realistisk ambisjon er nok å klare å ha artiklar om alt som vert lenka frå eit nummer av Setesdølen. Det klarte eg denne gongen. Ikkje alle artiklane er like lange, men det er no blå lenker på alt som er lenka frå Setesdølen nr. 19, 2018, avisa som kom ut på torsdag 8. mars 2018.

Eg trur det er første gongen det har skjedd, og no har vi skrive inn mange årgangar av avisa. Men det er alltid noko som det ikkje er så lett å lage ein liten leksikonartikkel om. Men denne gongen lukkast det, og då nådde eg ein personleg ambisjon.

Så får det våge seg at det haglar eller regner eller noko liknande når eg skriv dette. Det var moro å få det til.