Fasteaksjonen

Share

I fjor var jeg sjåfør for Reidun da hun gikk på innsamling i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. I år passet det ikke slik, så hun måtte ta turen alene.

Ettersom det ikke hadde stått noe særlig i lokalavisa Lindesnes om dette, tenkte jeg at jeg kunne hjelpe henne litt med å legge ut litt informasjon på Facebook om at hun og flere andre skulle komme i nabolaget vårt. Dette gjorde jeg så tidlig at folk kunne ha penger klar når hun kom en gang etter klokka 17.

Hun var tilbake etter en hyggelig tur et par timer senere. Flere av de hun besøkte hadde sett det jeg skrev og sørget for å ha kontanter klare. I denne kort-tiden, hvor vi i mindre grad enn før har kontanter hjemme, var jo det hyggelig både for giver og mottaker.

I tillegg fikk hun en hyggelig prat med flere av de hun møtte. I et hus med små barn kom også barna og la penger på bøssa. Slik sett opplevde hun et nabolag på beste måte. Forhåpentligvis ga det også resultater i form av støtte til arbeidet med å skaffe drikkevann i områder hvor tørke og vannmangel har slått til så vel som til katastrofehjelp. I Mandal er vi jo privilegert i så måte, vi har det som kanskje er Norges beste drikkevann rett fra springen. Når vi som har overflod av drikkevann også kan dele litt av godene med andre, må det være positivt for alle parter.

Takk til folka i Omland bygdelags område som stilte opp for en god sak. En sjekk på siden for innsamlingen viser at man til nå har fått inn vel 30.000 kroner i Holum menighet, men det er ikke innrapportert noe fra Mandal menighet ennå. I morgen vil man sikkert kunne gå inn der og se resultatet.