Elitisistisk?

Share

Det ligg nok litt i tradisjonen at eit leksikon blir litt elitistisk. Grunnen til det kan nok mellom anna vere at i den tida ein laga papirleksikon, måtte ein setje grenser for at ikkje bokverket skulle bli for stort.

Ein løyste det med å lage sjangerleksikon. I bokhylla mi står det eit salmeleksikon og eit misjonsleksikon, eit musikkleksikon; Hvem Hva Hvor (som kanskje kan kallast politiske leksikon) så vel som konversasjonsleksikon av ulike typar og storleik.

Med ny teknologi treng ein ikkje tenke slik lenger. Setesdalswiki har ofte sagt at det ein kan skrive om på Setesdalwiki, er alt som er relatert til Setesdal og Indre Agder. Det er bare kapasiteten til å skrive som set grenser.

Alt no er det nok mange tusen røde lenker, det vil seie at det kunne vore laga artiklar om alle desse tema. Men tilgang på kjelder og kapasitet til å skrive er ikkje like stor, så difor tek det si tid å gjere dei blå.

Når vi spelar ei plate i Valle Radio, burde det jo vore ein artikkel på Setesdalswiki som fortalde om både komponistar og musikarar. Det klarer vi ikkje å få til, men om nokon vil skrive om ein musikar med relasjonar til Setesdal og difor har ei rød lenke, men som ikkje har gitt ut plater eller sunge i Operaen, så kan ein gjere det i eit nettbasert leksikon. Vi har ikkje plassmangel, slik papirleksikon hadde.

Snart har vi halde på i ni år, det har teke andre vegar enn vi såg for oss då vi starta, og det vil sikkert finne nye vegar også i framtida. Men elitistiske vil vi ikkje vere.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.