Status april

Share

I april registrerte vi nesten 10.000 unike gjester på Setesdalswiki. I snitt hadde vi 618 besøk kvar dag, til saman 18548. I snitt såg kvar gjest på vel fem sider, så vi hadde vel 151000 sidevisningar i april.

Desse tala skulle eg gjerne kunna samanlikna med andre nettsider i regionen, men det kan eg ikkje, for det er sjeldan folk fortel kor mykje besøkt sidene deira er.

Men om eg ikkje kan samanlikne, så fortel tala meg at vi fyller eit informasjonsbehov når så mange er innom og les artiklar om stort og smått, laust og fast frå Indre Agder og Setesdal.

Dei tre siste dagane har besøket til og med vore over 1000, så 18548 er høgaste talet i 2018.

 

Flått-sesongen er i gang

Share

Mandal er flått-område. Reidun er oppvokst med flått, så hun lar seg ikke affisere noe særlig. Hun plukker dem av hver kveld, og når katten får flått, ordner hun det også. Hvert år kjøper vi flått-middel til katten, så han har det i grunnen ganske godt, med lite å klage på i så måte.

Selv har jeg ment at hun har et søtt blod som flåtten liker, mens mitt blod er av en annen art, for jeg hadde til godt å få flått helt til i går. Men i natt var det et eller annet som hadde satt seg fast i armen min,  jeg kunne ikke se det direkte, det var like ved albuen på yttersiden, men da jeg så i speilet, skjønte jeg at det var flått. Dette skjedde i dag tidlig, så jeg kom inn fra badet til Reidun og sa jeg hadde fått flått.

Da var hun rask, full fart rundt i senga og med et rykk var flåtten løs. Full av blod som den var, tok hun den i et papir og tok knekken på den først, deretter var det en god runde med Forevers First spray, som Kari og Hermund anbefaler mot stikk. Det ble en kul, men ellers ser det ut til å ha gått rimelig greit.

Men jeg kan ikke lenger si at flåtten ikke liker blodet mitt.

Spørsmålet er hvordan jeg har fått den. Jeg mistenker at katten er den skyldige, selv om den ikke får komme i fanget mitt og sitte der og male. Men den kommer i Reiduns fang, hun sitter i stolen ved siden av meg, så flåtten kan ha hoppet fra katten over til meg. Det er i alle fall teorien så langt.

 

Sølvtina

Share

Artikkelen om Sølvtina vart artikkel nr. 89 200. Ideen til å skrive den artikkelen fekk eg då eg rota litt rundt for å sjå om wikipedia hadde ein slik artikkel, men der er ein nok meir opptekne av urbane tilhøve, så ordet var ikkje å finne i tekstmassen deira, No ligg det ein artikkel om emnet på Setesdalswiki, så om folk lurer på kva det er, kan dei finne informasjon hos oss.

Grunnen til at eg vart oppmerksom på dette, var ein artikkel i Setesdølen om to valldølar som fekk denne utmerkinga, som ein får etter 15 år med elitemjølk. Eit bruk på Konsmo fekk også denne utmerkinga i år. To bønder i Åseral fekk sølvspannet, som ein får for 25 år med feilfri melk.

Arbeidet med Setesdalswiki får meg ofte til å tenke at det er bruk for ei wiki som ikkje har så høge krav for å få artikkel. Der har Setesdalswiki ei oppgåve.

Fødselsdagar

Share

Eit stort pluss med Setesdalswiki er lista over fødselsdagar som kjem opp på framsida kvar dag. I dag hadde desse fødselsdag:

Det er eit stort arbeid å finne fødselsdagane til folk ein skriv artiklar om på Setesdalswiki. Om dei er på Facebook, kan ein kanskje finne noko der, om dei er næringsdrivande, kan ein i alle fall finne fødselsår. Tidlegare var det skattelister ein kunne leite i, men no er dei lukka, for det var visst nokre minus med det, sett frå eit eller anna hald.

Men i dag fann eg, takka vere ho som frå 1. august er biblioteksjef i Bamble, som hadde lese ein artikkel der ei av bibliotekarane der hadde funne ei side i Sverige, der ein også kunne søke etter slike opplysningar i Norge.

Ettersom eg i dag har fundert mykje på korleis eg skulle finne slik informasjon i relasjon til ein av dødsannonsane i gårsdagens Setesdølen, tenkte eg å prøve den, og då fekk eg treff med det same. Sidan prøvde eg fleire, svært mange av dei ga treff. Så då kan ein glede seg til at det blir fleire fødselsdatoar i artiklane framover.

 

Ni-årsdag

Share

I dag var Setesdalswiki ni år. Geir Daasvatn hadde ei flott fødselsdagshelsing på nettstaden Opplev Evje. Deretter kom det mange helsingar som syner at folk set pris på det vi har gjort desse åra. Takk til alle som likte og kommenterte det han skreiv.

Når ein opplever slikt, tenkjer ein også på kva som kan gjerast for å bli betre, for å auke responsen og for å fremje arbeidet utan å bruke pengar. Facebook kjem stadig med spørsmål om å fremje artiklar for kr. 24 eller ein annan sum, men Setesdalswiki har ikkje pengar, så dei spørsmål må ein bare oversjå.

Sjølvsagt burde vi vore fleire som skreiv, vi er vel fem personar som har laga det meste av stoffet. Men vi burde nok tenke på korleis vi skal fremje stoffet som vert skrive også. Om nokon har gode idear, så ta gjerne kontakt, slik at vi kan snakke om det.

Gjennom desse åra har Setesdalswiki utvikla seg til ein heilt spesiell wiki, eg veit ikkje om andre wikiar som fungerer på same måte som oss, med hendingar i fire kommunar kvar dag, overskrifter frå lokalavisa og leksikonartiklar ut frå desse. Med åra har vi også utvida dekningsområdet slik at vi no dekker meir av Indre Agder.

I dag har vi hatt 850 besøk på Setesdalswiki. I snitt har vi hatt 540 i april, så dagen i dag har vore god når det gjeld besøk. Også når det gjeld oppslag, har den vore god, vi har hatt 6700 oppslag, snittet i april til no er 4900.

Gul stripe til Hovden

Share

Det var interessant å høyre samferdselsjefen i Aust-Agder i Setesdal regionråd i dag. Han synte korleis ein ikkje rekk gul stripe til Hovden innan 2023 og hadde ein ide til løysing av finansieringa slik at ein i alle fall klarar det innan 2025. For enno vil det koste 900 millionar å få gul stripe til Hovden. Og ein har bare vel 400 millionar å rutte med i denne planperioden.

Alle som har kjørt Riksveg 9 i den seinare tida, gleder seg over kor greitt det blir med gul stripe til Hovden. Men ettersom prosjektet ikkje er fullfinansiert, må ein konkurrere med mange andre gode prosjekt, mellom anna Kjevikvegen, som presser seg fram og som kjem mange til gode i eit tettbygd strøk.

Men om ein kan få regjering og storting til å binde opp litt av pengane for neste planperiode til Riksveg 9 no, så kan ein låne det som manglar for å fullføre innan 2025. Pengane frå Konsesjonskraftfondet som er avsette til veg, kan gå til rentene på det lånet, så kan vi klare dei siste parsellane i prosjektet.

No blir det møte med sentrale styresmakter for å få til noko slikt. Truleg alt i mai, for ein ville ha saka opp på Sørlandstinget i begynnelsen av juni.

Når møtet vert overført på radio, kan ein høyre kva politikarane snakkar om også når ein har anna å gjere. Så nyordninga med å overføre møta i Setesdal regionråd på radioen er eit flott tiltak. Kvaliteten på sendinga var god og det var lite skurring og få som snakka utan å bruke mikrofon. Takk for det!

 

Frustrerande

Share

Det må vere frustrerande å sitje som ansvarleg og teknikar i Valle Radio der ein har gjort avtale om å ringe opp eit intervjuobjekt, og så er det uråd å få kontakt.

I kveld opplevde Siri Johannessen dette då ho skulle snakke med Oskar Pushmann, han som var i Oveinang grendehus i går kveld og synte refotograferingar av stader der dei gamle og kjende fotografane Lindahl og Wilse hadde vore før. Heilt uråd å få tak i han, synte det seg.

Men så var ho heldig og fekk Gunnstein Seltveit frå Skafsåheii fjellkyrkje inn i staden. Han fortalde om vårsang-arrangementet dei skal ha der fredagskvelden, med ei gruppe som kallar seg Vangsgutane frå Vinje som forsongarar og inspiratorar. Han fortalde elles også levande om aktiviteten i denne kyrkja, som må skaffe sine inntekter sjølv. Ho er ein del av Tokke prestegjeld, men drifta må dei ordne sjølv, så dei må stå på og organisere aktivitetar som kan gje litt pengar i kassen. Elles er det mykje dugnadsarbeid det går i.

Den siste gjesten i aktuell time i kveld var Bergtor Haugå frå Ose Water. Han hadde besøk av Svein Harberg i går, men dei snakka ikkje om det, men om korleis dei har vore heldige og fått overta brukt utstyr frå Voss-fabrikken på Vatnestrøm og at dei no held på og monterer utstyret. Det blir ikkje så mange arbeidsplassar i starten, men ein får ta det litt etter kvart. Vonleg kjem produksjonen i gang til hausten.

Det er noko eige med direkte sending, når det ikkje er eit opptak som er gjort tidlegare, men at samtalen går rett på lufta. Når det fungerer, er det nydeleg, når Telenor ikkje skaffar kontakt, er det frustrerande. Eg vil likevel halde ein knapp på det ferske, boksemat er eit alternativ til ferskvare både i radio og i kjøkkenet, men ferskvare er best etter mi meining.

Takk for kveldens program, Siri Johannessen!

 

 

Himmelhamn

Share

Så er det tid for ei ny veke og nye opplevingar i Valle Radio. Denne veka presenterer Siri Johannessen plata Himmelhamn i Sangtimen. Det er ei plate som har kome ut på Kirkelig Kulturverksted.

Men det er også mykje anna interessant, mellom anna ein prat med fotografen Oskar Puschmann som var på Flateland i kveld.

Tysdag 24. april
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Andakt frå Norea radio ved Egil Sjaastad

18.30 Sangtimen med Himmelhamn, gamle tekster –  ny musikk

19.30 Aktuell time med  Hilde Kylland frå Inn på tunet, landskapsgeograf og fotograf Oskar Puschmann  som gikk i Axel Lindahl sine fotspor,  og speiderne på Hovden med Olav Skinnarland .

20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 25. april
Teknikar: Jørund Georg Jore
09.00 Styremøte Setesdal regionråd

18.00 Kommunestyremøte i Valle kommune

Respons

Share

Jeg har tidligere fortalt om mitt barnebarn Håkon som hadde i oppdrag å intervjue besteforeldre om barndommen. Jeg ble hans utvalgte og skrev litt om det i forkant av intervjuet og også i etterkant.

I dag var jeg sammen med tre av mine søsken. De hadde jo lest bloggen om dette, og da jeg fortalte at jeg denne uken også fikk respons fra Monica, Håkons lærer, syntes de som meg at det var svært positivt å få slik respons. Du kan lese den som kommentar til en av bloggpostene om dette.

Men så ble vi sittende og prate om løst og fast fra barndommen. Blant annet diskuterte vi kaniner. Jeg og min eldste søster mente vi hadde kaninene ute, mens de yngre mente at kaninene var inne. Jeg spurte dem hvordan kaninene kunne komme seg ut og gjemme seg i hagen om de var inne i uthuset vårt, det fikk jeg ikke svar på, men det kan jo tenkes at da de hadde kaniner, var mine foreldre kloke av skade og hadde kaninene inne, mens de var ute da jeg og min eldste søster var i kaninalderen.

Men min eldste søster var ikke glad i kaninkjøtt, hun hadde nylig vært på Malta og blitt servert en lokal rett bestående av kaninkjøtt, men det minnet henne for mye om barndommens kanin, hun spiste ikke kanin da, og heller ikke nå var det en populær matrett for henne.

Jeg derimot minnes kaninfrikasé med glede, men hun mente at mor prøvde å lure henne ved å si at det var kyllingfrikasé. Det viser seg altså at vi har opplevd det samme, men husker forskjellig. Jeg må innrømme at hun husker ting fra barndommen mye bedre enn jeg gjør.

Vi hadde også høns og sauer da vi var barn, min søster var ikke glad i fårekjøtt heller, så det stod sjelden på hennes meny etter at hun ble voksen, jeg tror hun tenkte tilbake på sauekjøttmiddager da vi var barn. Jeg trenger ikke vente til høsten for å spise fårikål, jeg sier med sangeren: Sauekjøtt, det er gøtt.

Å få respons er også godt, enten det er i form av liker på facebook en telefon eller en kommentar til bloggen. 

Konflikter

Share

I dag har jeg tenkt mye på en konflikt i kirken her i Mandal. I går ble det kjent at Mandal fellesråd har sagt opp organist Tormod Lindland etter nesten 30 år i kirken.

Det har skapt mange reaksjoner i lokalsamfunnet, for Lindland er en profilert musiker og dirigent for Mandal kantori. De står nå uten dirigent, til høsten skulle de til Latvia og delta på sangerstevne der. Om det går i vasken, er ikke godt å vite.

Det hevdes at det er en personalsak og at man derfor ikke får vite noe. Men det er jo noen regler når det gjelder oppsigelse av folk, de skal blant annet først ha fått skriftlig advarsel og mer til. I dette tilfellet kom oppsigelsen som et sjokk på den oppsagte, etter det han sier, så da må man jo lure på om prosessen har vært etter læreboka.

Uansett er det en svært kjedelig sak.