Store endringar

Share

Om eg forsto Torleif Homme rett, blir det store endringar i vegtrase når strekningen Besteland-Helle skal byggjast ut om eit år eller to. Han var med i Valle Radio i kveld og fortalde at det i går var møte i planutvalet i Valle, og då vart hovudkorridoren vedteken.

For folk på Besteland blir det bra, for der blir vegen lagt vest for noverande veg, bak husa som no ligg der. Kan hende må ei hytte løysast inn, men elles blir det ikkje særleg endring for Niklos og naboane.

Men på Helle blir det annleis, der vil både Herberget og Norheim kafe gå med, der skal vegen senkast fleire meter og om eg skjøna han rett, blir det store endringar i avkjøringa til Straume også.

Norheim kafe har vore eit landemerke på Helle, så når det forsvinn, vil det nok merkast. Etter det eg skjøner, tenkjer vegvesenet å få mest mogleg av traseen med 80 km fartsgrense. Om det slår til, vil det bli 80 km frå Rysstad til Frøysnes. Ørnulf og Torleif mimra litt om endringa i vegstandard dei siste 30 år, no kan ein setje cruise control på 80 eller litt over, -men det må vi ikkje snakke høgt om- og så går det unna anten ein skal oppover eller nedover dalen.

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.