Takk

Share

I kveld vil eg takke Olav Mosdøl i Kviteseid. Eg sende han ein epost og spurde om å få legge minneordet han skreiv om Gunnar B. Holen i Setesdølen torsdag ut på Setesdalswiki. Etter eit positivt svar, til og med med bilete, la eg det ut. Det ga ein svært mykje betre artikkel om Gunnar, ein mann som har prega elevar i Hylestad gjennom fleire generasjonar.

Sjølv hadde eg gleda av å ha eit år saman med han på Hylestad skule. I tillegg møttest med i ulike kyrkjelege samanhengar heilt frå eg kom til Valle i 1991. Eg er takksam for å ha kjent Gunnar og lyser fred over minnet hans.