Personopplysningsloven

Share

I dag har eg studert personopplysningsloven litt grundigare. 20. juli skal vi få ny personopplysningslov, ser det ut til. Grunnen er harmonisering med EU, og i loven heiter det at den som lagar register med personopplysningar, må ha samtykke frå den det gjeld. Men det gjeld ikkje når det er kunstneriske eller journalistiske formål. Så spørs det kva det vil seie i framtida.

Eg skreiv litt om det på wikipedia si diskusjonsside for generelle diskusjonar om vår skriving der og fekk nokre interssante innspel. Om du er interessert i slikt, kan du lese litt om Personopplysningar og samtykke når du trykker på lenka.