Dyre brannar

Share

No kjem rekninga for arbeidet med å sløkke brannane i Setesdal og resten av Agder i sommar. I Fædrelandsvennen i dag var det nemnt nokre tall:

Setesdal var det 4,5 mill
Østre Agder truleg 2,5 mill
Brannvesenet Sør 1 mill
Kristiansand Brannvesen 1,5 mill

Det vert tett opp under 10 mill til saman. I tillegg kjem helikopterleige. Det står Direktoratet for, men Bykle hadde eitt helikopter utanom desse, og det kom på 1,7 mill pluss moms, altså over to mill til saman.

For å hjelpe henta Sivilforsvaret inn folk frå andre deler av landet, 23 frå Trøndelag, 20 frå Øst-Finnmark og 45 frå Kristiansand til å hjelpe i Setesdal.

Når så fylkesmannen har ein pott på knappe 3 millionar til å dekke slike hendingar, seier det seg sjølv at det ikkje er enkelt å få dekt dei kostandene det medførte, og det er bare i Setesdal, i andre deler av Agder brann det jo også, om enn ikkje så mykje som i Setesdal.

Mykje utstyr må også byttast ut etter å ha blitt øydelagt i løpet av sommaren, så det kan nok bli ei stor rekning å dekke, langt meir enn ein hadde budsjettert med. Setesdal Brannvesen sitt årsbudsjett er på 12 mill.

I år var det 168 brannar, i fjor 25 frå 1. juli til 24. august. Det var ingen kvilande sommar i år for brannfolka.