Bompengar

Share

Etter å ha konstatert at ingen norske vann diamant i Diamond League, måtte eg få med meg Debatten på NRK1 i kveld. Den handla om bompengar.

Det er ingen tvil om at eg er mellom dei heldige i landet. I si tid betalte eg bompengar på Besteland/Hekni og før det også lenger nede i Setesdal, men i det store og det heile har det vore lite faste bompengar å betale for meg. Då toler eg ein Oslo-tur gjennom bomringen der i ny og ne eller ein tur vestover gjennom bommen på Kvinesheia. Til Kristiansand er det sjeldan behov for å reise, i alle fall i rushtida, så eg unngår dei største utgiftene også der.

Då er det nok annleis på Nord-Jæren. Der er det bompengeopprør, for 1. oktober kjem det mange fleire bommar som skal flå bilistane. I kveldens program møtte vi ei kvinne der familien måtte ut med 33600 kroner i bompengar i året frå 1. oktober. Eit slikt innhogg i inntektene til ein småbarnsbamilie, det merkast nok.

Etter mi meining kom Kjetil Solvik Olsen best ut av debatten. Han fekk fram at Frp er imot bompengar, men at ei mindretallsregjering må inngå kompromiss og at det ikkje er fleirtal for reduserte bompengar i Stortinget. Så enkelt er det. Det var jo bare ein politikar frå Miljøpartiet de Grønne, og dei er grønne og trur alle kan reise med trikken. Slik er det ikkje i distrikts-Norge. Vi bur seks kilometer frå Mandal sentrum og kunne neppe bu slik utan bil, det går skulebuss om morgongen og ein annan buss til og frå byen morgon og kveld For pensjonistar som kan tilpasse seg tidene, kunne det kanskje gå om ein då ville ha heile dagen i byen, men kven vil det nå ein bare skal handle litt mat.

Men i Mandal slepp vi bompengar og får dekka dei fleste behov, så eg enda opp med å konkludere med at vi er heldig stilte her.