Kort kommunestyremøte

Share

Kveldens sending i Valle Radio var av det korte slaget. Programmet sa kommunestyremøte, teknikar Jørund Georg Jore.

Eg sette på radioen klokka 18.20, då var dei midt i Førespurnader. Så gjekk dei på saklista. Alle sakene var samrøystes, knapt nokon debatt i det heile. Så før klokka 19 var dei ferdige. Her er saklista:

PS 26/18 Ordførar orienterer
PS 27/18 Førespurnader
PS 28/18 Auke av beredskapsgodtgjering for fallviltgruppa
PS 29/18 Løyving av midlar til Skatepark Rysstad
PS 30/18 Årsmelding og årsrekneskap 2017, Øyne industribygg Valle KF
PS 31/18 Helsetenesta i Valle og Bykle kommune – reforhandling av
samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeidet
PS 32/18 Førespurnad om leige av areal i kommunehuset i Valle

I tillegg var det nokre referatsaker på lista. Om dei vart diskuterte, veit eg ikkje, men dei pleier ikkje å bli diskuterte. Her er lista:

RS 16/18 Referat frå arbeidsmøte 15.06.18 – Rv. 9 Besteland-Helle
RS 17/18 Møteprotokoll, representantskap Setesdal brannvesen IKS 20.06.2018
RS 18/18 Årsmelding og årsrekneskap 2017 – Konsesjonskraft IKS
RS 19/18 Presiseringer knyttet til ny utbyttepolitikk for Agder Energi
RS 20/18 Søknad om tilskott til stadnamninnsamling, Valle kommune
RS 21/18 Tilskott til stadnamninnsamling
RS 22/18 Innvilga søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 – Gjeld søknad om tilskot til anl.nr.60760 Åraksøyne snøscootercross- og motorcrossbane, nytt sanitetsanlegg
RS 23/18 Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 – Gjelder søknad om tilskudd til an.nr. 60436 Valle IL, Klubhus
RS 24/18 Avslag på søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018 – gjeld søknad om tilskot til anl. nr. 60436 Valle IL – klubbhus
RS 25/18 Avslag på søknad om tilskot til lokale kulturarenaer 2018 – Gjeld søknad om tilskot til anl.nr. 60505 Valle folkebibliotek
RS 26/18 Avslag på søknad om tilskot til lokale kulturarenaer 2018 – Gjeld søknad om tilskot til anl.nr. 43897 Hylestad soknehus, oppgradering
RS 27/18 Avslag på søknader om spelemidlar til anlegg på Furestøyl i Valle kommune 2018

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.