Program for veke 46-2018

Share

Vi er alt midt i november, det er ikkje så lenge att av 2018. Denne veka har Valle Radio sending tysdag og onsdag: Her er programmet:

Tysdag 13. november
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Over en åpen bibel med Thomas Bjerkholt (Norea)
18.30 Aktuell time med Kjell Bitustøyl om tamreindrift i Setesdal og Linda Askeland, informasjonsleiar i Åpne Dører
19.30 Sangtimen
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken
Onsdag 14. november 
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakt: Ingeborg Åkre Løyland
19.00 Tankar frå Bibelen. Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer. Torleif Homme
20.00 Aktuell time. Ørnulf Hasla
21.00 Open sending. Kåre Rike og Jorunn Lund Harstad