Samarbeid

Share

Til onsdag skal eg ha sending i Valle Radio. Eg likar å nytte min del av den sendinga til å drive journalistikk på aktuelle saker i Setesdal. Men eg må ta omsyn til at Siri Johannessen har sending tysdag og ho kjem også opp med aktuelle saker i Setesdal.

I dag kom det eit spørsmål frå henne om eg ville vere med i hennar sending. Då tenkte eg at vi fekk prate litt saman, eg hadde fått på plass to innslag til onsdagen, men mangla litt på å vere i mål.

Då vi hadde prata saman, hadde eg fått stoff til mi sending og ho fått stoff til si sending. Samarbeid er ein god ting, vi burde samarbeide meir om programma i Valle Radio, vi som likar å lage program.

Eg vart så inspirert at eg sende denne mailen til Setesdølen, det er ikkje så ofte vi lagar programinformasjon til avisa. Kan hende kjem det på trykk i morgon:

Litteraturkveld i Valle Radio

Onsdag blir det litteraturkveld i Valle Radio. Klokka 19.30 kjem biblioteksjef Kjersti Torbjørnsen for å snakke om korleis utviklinga har vore etter at biblioteket flytta til Sæbyggjen.

Når ho er ferdig, får vi eit innslag om barnefotball. Setesdalsmeisterskapen i barnefotball vart arrangert i Vallehalli laurdag, og Geir Daasvatn er svært entusiastisk.
Men så er det litteraturen som er i fokus att. Først får vi ein prat med Sigurd Haugsgjerd om at Setesdølen vil bli digital og ikkje lenger bare satse på papiravis. Deretter kjem tre aktuelle utgjevingar i Setesdal i fokus. Byglandskalenderen 2018, Vallekalenderen 2018 og Jol i Setesdal 2018. Her blir det innslag med Siri Johannessen, Lisbeth Dalquist Homme og Tarald Rike.
Her er Siri sitt program for tysdagskvelden:
Tysdag 20. november
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Over en åpen bibel med Leif Holthe (Norea)
18.30 Aktuell time med m.a. Petter Wiik om fjøsnissen som ordner opp, Harald Haugland om onsdagssendinga og litt meir, Harry Andersen om gospelsang i Bygland
19.30 Eit møte med Bjørn Vidar Ulvedalen
20.30 Postludium ved Siri Johannessen
21.00 Kyrkjebakken