Politiske lister

Share

Neste år er det kommuneval. Det betyr at i desse dagar arbeider dei politiske partia med listene til valet, og i dagens Setesdølen var det to lister. Setesdalswiki har hatt som mål å ha med listene i leksikonet, helst også med biografiar om dei som står på listene.

Eg sende ein mail til kontaktpersonar for AP og Venstre sine lister og fekk dei tilsendt, så då slapp eg å taste sjølv, og det er jo ein fordel, for då blir det som regel temmeleg rett.

Det synte seg at eg hadde artiklar om alle på AP si liste ved forrige val, men denne gongen var det mange nye. Dermed er det ei oppgåve å få på plass slike biografiar, dei får kome med tid og stunder både for dette partiet og dei som måtte kome etter kvart.

Samstundes er det ei utfordring å lage gode lenker slik at den som vil sjå kven som stod på lista forrige gong og vil samanlikne, kan få det til. Her får vi også ta tida til hjelp. Ein kan jo også sjåpå lenka i venstremargen som heiter Lenker hit om det er noko der.

Vonleg vil den informasjonen vere nyttig for den som vil halde seg oppdatert på kven som skal styre og stelle i Setesdal dei komande åra.