Digital Setesdølen

Share

Frå 1.desember 2018 blir Setesdølen digital. Det kunne vi lese om i torsdagsavisa, der Sigurd Haugsjerd presenterer dette. At det var på høg tid, kan ein vere enig med han i, men det endrar jo noko for Setesdalswiki, for no er det ikkje lenger særleg nyttig å ha overskriftene i avisa der.

Tanken til avisa er at saker skal leggjast ut på nettavisa, ikkje bare saker som er i papiravisa, men også andre saker. Dermed håpar dei å bli den best besøkte nettsida i Setesdal innan kort tid og slik vil bli attraktiv for annonsørar også.

Eg tenkjer at vi får skrive inn overskriftene i Setesdølen ut året, men deretter avsluttar vi det prosjektet og må finne andre former for å lage lenker til artiklane våre, Det er flott at Setesdølen blir digital, den utviklinga kan ein ikkje stoppe. Så får vi finne nye former for Setesdalswiki, framleis vil nok mykje av informasjonen vår kome frå avisa, for den er den mest aktuelle kjelda til stoff frå Setesdal.

I går hadde avisa to artiklar om politiske lister, dei blir nok å finne andre stader, men avisa publiserte dei først og slik vil det jo vere. Så får vi finne måtar å omforme nyhetsstoff til leksikonstoff på etter kvart. Men vi vil jo halde fram med vår oversikt over aktuell hendingar i dalen.