Takk for det gamle året

Share

Når vi no går inn i eit nytt år, vil eg først takke for det gamle året. Heller ikkje i år vart det eit nytt innlegg kvar dag, men du som les bloggen min, har vore gjennom ganske mange innlegg om du har fått med deg alle.

Bloggen min er på ingen måte den mest leste i Norge, til det er den for smal der den konsenterer seg om Valle Radio med nokre avstikkarar til personlege opplevingar no og då, særleg når det ikkje er så mykje aktivitet i radioen.

Som vanleg nyårskvelden fekk eg med meg Kongens nyttårstale. Han siterte Salomos ordspråk: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» 

Det er eit sitat som eg har kjent heilt frå ungdommen av, og i kveld fekk eg fire måtar eg kan gjere det på. Kong Harald spurde:

Så hvordan bevarer vi hjertet vårt?

Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre.

Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet.

Ved å løfte andre frem.

Vi bevarer det også når vi gjenkjenner et medmenneske i en fremmed.

Eg vonar at du som les bloggen min, opplever noko av det han trekte fram når du les det eg skriv: Vennlighet, respekt, å løfte andre fram. For det er viktig. Så får det vere at bloggen kan hende er litt lite skarp og kritisk, eg har eit ønske om heller å løfte andre fram enn å trø dei ned.

Kong Harald nemnde fire yrkesgrupper spesielt i kveld:

Dere som står i tjeneste for Norge i andre land.

Alle helsearbeidere som gjør sitt ytterste for å gi god og omsorgsfull pleie.

Alle lærere som hver dag går til arbeidet sitt med både tanke, øye og hjerte for den enkelte elev.

Alle servicearbeidere som bestreber seg på faglig og vennlig betjening.

Som pensjonist utan reiseplanar er det nok særleg punkt 2 og 4 som er relevant for meg. Helsearbeidarar som gir god og omsorgsfull pleie og vennlege og faglege servicearbeidarar. Erfaringa er at om ein møter vennlege folk, får ein det att.

Når eg skriv dette, går nyttårsrakettane til vers. Eg seier: Takk for det gamle året 2018, ikkje minst til dykk som saman med meg prøver å skape eit rikhaldig leksikon for Setesdal, men også til slekt og vener eg har hatt kontakt med gjennom året som gjekk. Sjølv held eg meg heime, så du er velkommen innom om du skulle kome på desse kantar i det nye året.

Dagens spørsmål:

Kven var Setesdalskjempa?

Heime igjen

Share

Så er Reidun heime igjen etter turen til Sandøya. Heimvegen måtte ho ta om dei indre bygder i Aust-Agder, for det var problem på E18 etter det eg forstod. Dei indre bygder hadde snødekte vegar, men mindre trafikk ettersom sør- og nordgåande kjøretøy fekk ulik omveg. Dermed gjekk det heile over på beste måte.

Då ho dukka opp ved tre-tida, var det innspurten i Sjakk-VM. Programmet har halde meg klistra til skjermen i heile romjula, og i dag sa dei at det er nesten eit år til neste gong det er sjakk på NRK. Eg synest dei kunne prioritere andre turneringar i sjakk også, Magnus Carlsen, som vann i dag, sa at han skulle spele turnering i Nederland 12. januar, så det vart ingen ferie.

Eg tok meg ein pause då det heile var over, men etter Dagsrevyen var det ein gjennomgang av versituasjonen i 2018, eit år der vi har hatt mykje ver. Her på sydspissen har vi sluppe billeg unna samanlikna med kva andre har opplevd av elver som fløymer over og jordras og eg veit ikkje kva, så det er godt å få sett litt perspektiv på situasjonen. Så får det våge seg at vi var tre dagar utan straum etter stormen Knud.

No melder dei storm og mykje nedbør i nyårshelga, i alle fall på Vestlandet. Det får så våge seg om ikkje rakettane får så god høgde om dei ikkje skapar brannar der folk må gå frå hus og heim eller skader på auge eller andre kroppsdeler, slik vi såg i eit innslag i Dagsrevyen.

Det har blitt lite skriving på Setesdalswiki i Romjula for min del, men kan hende blir det meir på nyåret

Gressenkemann

Share

I dag var jeg gressenkemann. Reidun og Helge reiste til Margunn og Stein på Sandøya ved Brevik for å være med i juleselskap der også Rønnaugs familie kom fra Nittedal for å være med. Jeg valgte å bli hjemme, ryggen min var ikke særlig happy med tanke på to-tre timers biltur hver vei.

De dro allerede ved ni-tiden, så da hadde jeg hele formiddagen til å gjøre hva jeg selv måtte ha lyst på. Det har jeg forresten også når jeg ikke er alene, men i dag var det grunn til å ta formiddagsluren litt tidlig, for første dag av VM i lynsjakk stod på programmet til NRK. Ettersom jeg har fulgt VM i hurtigsjakk tidligere i romjulen, var det naturlig å få med seg lyn-varianten også. I løpet av dagen ble det spilt 12 partier, og mens Magnus Carlsen gikk på en smell innledningsvis i hurtigsjakk, gikk det mye bedre i dag. Hele dagen uten tap, da ligger han på topp etter første dag.

Da sjakken var over, var hodet noe fullt, så jeg måtte nullstille med en lur. Da jeg våknet var det Sister Act på tv. Selv om jeg har sett den flere ganger, fascinerer den en gammel lærer like mye hver gang.

Denne julehelga har jeg oppdaget at kjøttpålegg på brødskiva blir enda bedre om det legges sennep under kjøttet og ost over det. Om du ikke har prøv det, burde du gjøre det.

Dagens spørsmål:

Hvem er daglig leder av Brokke Alpinsenter?

Lokalradioens fremtid

Share

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge grunnlaget for en eventuell forlengelse av lokalradioenes konsesjoner på FM etter 2021. Stortinget har tidligere besluttet at de fleste lokalradioer på FM fikk forlenget sine FMkonsesjoner ut 2021. Siden det var Stortinget som besluttet å forlenge lokalradiokonsesjonene ut 2021, er det også Stortinget som må ta stilling til en eventuell forlengelse.

– Departementet har bedt Medietilsynet utarbeide en rapport som skal brukes som beslutningsgrunnlag når spørsmålet om eventuell ytterligere forlengelse legges frem for Stortinget, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

De skal blant annet kartlegge økonomi og status for digitalisering.

Dette fann eg i Lindesnes Avis i dag. Artikkelen handla om at nærradioen i Mandal hadde blitt overteken av Radio Metro i Kristiansand, men at radiobingo ikkje gav inntekt nok til at dei ville halde på med det vidare. Dermed var det ope for lokale entusiastar til å starte ein ny radio, Radio Agder. Den skal sende på Radio Metro sin frekvens på kveldstid tre dagar i veka.

Då kjem dei til å ha radiobingo måndagskveldane og Seinkveld i sør på laurdagskveldar. I tillegg har dei programpostar som  «Country saloon» og «Mye om mangt» annankvar onsdag.

Mine refleksjonar omkring dette går på at det ikkje ser ut til at Lokale nyheter er særleg høgt prioritert. Å bare lage radio  utan nyheter vil etter mi meining vere for lite, det må ein solid dose med nyhetsstoff til for at folk skal oppleve det andre som godt. Ein skulle tru det var nok å ta av i området som radioen vil dekke, i alle fall om ein samanliknar med Valle Radio, som har langt færre innbyggjarar i næraste nedslagsfeltet, men som likevel klarar å få til ein time med nyheter kvar veke.

Det blir spennande å høyre om dei klarar å drive radioen i 2019. Lokalradio har sin store styrke i at ein kan lage aktuelt stoff og gje intervjuobjekta tid til å framføre det dei har på hjarta.

Dagens spørsmål:

Kven er redaktør i Radio Evje?

Sjakk

Share

I dag starta VM i hurtigsjakk og då vart eg sitjande og sjå på det, det vil nok fylle mykje av tida og engasjementet i romjula. Sjølve spelet er spennande og kommentarane er til å få forstand av, så det er god tv etter mi meining.

Men TV2 sende fotballkampen frå Manchester United, og eg svinga innom der så vidt og fekk med meg første målet. Det er rart, når ein nordmann er med, då blir ting meir interessante enn elles. Og når det gjeld Solskjær så fascinerer det at han som var publikumsyndling som spelar får ein slik rolle og ser ut til å fylle den.

Men det vart likevel mest sjakk. Eg vart utfordra av Nikolai til å spele eit parti mot han ein gong og han slo meg, så stormester blir eg ikkje, men eg får til så pass at eg skjønar reglar og kan sjå mulege trekk. Då er det moro når spelarane gjer som eg tenkjer.

Og sanneleg kom det ikkje ein julespesial av Nytt liv i East End i kveld, det er ein serie som eg fann mykje glede i då den gjekk på TV. Så no sluttar eg å skrive på bloggen for i kveld og går over til å sjå den.

Dagens spørsmål: 

Kva heiter turisthytta som har 22 plassar og ligg i Setesdal Austhei?

Julegaver

Share

-Hva ønsker du å få til jul, spurte Margunn meg for et par uker siden.

-Jeg kan gjerne få bøker relatert til Setesdal, svarte jeg.

Barna tok meg på ordet, det er lenge siden det er blitt så mange bøker under juletreet som i år.

Når det gjelder bøker fra Setesdal, så fikk jeg både boka om Riksveg 9 av Leonhard Jansen og om Tamreindrifta i Setesdal av Kjell Bitustøyl. En skal ikke se bort fra at noe jeg finner der, blir lagt inn på Setesdalswiki framover. Jol i Setesdal lå også i en pakke.

Jeg har alt begynt å lese i boka om Riksveg 9, og jeg kan godt forstå at det første opplaget ble utsolgt, for den er interessant og Leonhard skriver godt. Flere ganger mens jeg leste undret jeg meg på hvordan han greier å holde styr på alle detaljene han har fått med og hvordan han har funnet stoffet og siden husket hvor han hadde det.

Han forteller også om boka til Reidar Tveito om bruer og særtrekk langs vegen. Den er jo også utsolgt etter det jeg vet. Litt rart å tenke på at jeg diskuterte ideen til ei slik bok med Reidar før han ga seg i kast med den.  Grunnen til det var at jeg mente at hver eneste bru på veien kunne være verd en artikkel på Setesdalswiki. I stedet ble det altså en bok, og nå kom ei ny bok. Fremdeles er nok ikke emnet tomt for vinkler man kan bruke om man vil fortsette.

Jeg gleder meg til å bla videre i boka, den fanger leseren så det er ikke lett å legge den bort. Man trenger ikke lese den fra perm til perm, men heller finne det man er interessert i og så rives man med til annet stoff. Man må jo undre seg over pågangsmot folk hadde for å ta en bytur i gamle dager. Perspektivet for folk som emigrerte til Amerika var jo en strabasiøs reise bare for å komme til kysten.

Dagens spørsmål:

19. oktober 1966 var ein merkedag i Setesdal. Kva skjedde då?

Upp gledjest alles|

Share

Ein av songane i kveldens sending i Valle Radio var Upp gledjest alle med Odd Nordstoga og Sissel Kyrkjebø.  I det heile var det mykje fin musikk mellom innslaga eg fekk med meg i kveldens program, som såg slik ut: 

Sending lisle jolekveld starter i Valle sentrum kl.17.00
ca. 18.15: Tankar frå Bibelen med Håvard Viki, Torleif Harstad, Torfinn Brokke og Bjørgulv T Berg
19.00 Musikktime med med Johs Bjørkeli
ca. 20.00 Opptak frå studio med Britta Lise Homme og Ørnulf Hasla.
Samtale med Gunnbjorg Mikalsen Åmli i Florida, Knut Flateland på plattform i Nordsjøen og Kent Vidar Helle Vorland som til dagleg bur i London.
21.00 Helsing frå ordførar Steinar Kyrvestad.

Takka vere facebooksida til radioen fekk eg med meg dette. Men i tillegg til desse var det også innslag med mang andre, då helst bare snuttar på 10-20 sekund. Eg vart jo noko overraska då min gamle kollega Øystein Berg også var med, for han sa til meg mange gonger at ingen skulle få han i radioen.

Dessverre fekk eg ikkje med meg trekkinga i julelotteriet, men Torfinn Brokke som las En julefortelling av Tolstoi fekk eg med meg, likeså litt av Johs. Bjørkeli sin musikktime og helsinga frå Steinar Kyrvestad.

For at sendinga skulle kome på lufta over FM, måtte ein sendar skiftast ut i dag, og teknisk sjef Jørund Georg Jore ordna det i føremiddag. Det var også han som var teknikar for sendinga. Kan hende song han Upp gledjest alle, då jobben var gjort.

Dagens spørsmål:

Kva heiter fjellet som er nesten 1270 moh og har sendar for Valle Radio?

20 spørsmål

Share

Med til jula hos oss høyrer også spørsmål frå ulike spørjebøker eller frå blad og aviser. Ein les spørsmåla, dei andre prøver å svare og det er ganske imponerande kor mykje ein kan kome fram til ved felles innsats.

Fædrelandsvennen hadde eit eige spørsmålsbilag onsdag 20. desember. I kveld tok vi dei 20 første sprsmåla, fire temagrupper med fem spørsmål i kvar, og det fungerte i år også. Elles er det spørsmål i Vårt Land kvar dag og ei heil side på laurdagar, så vi kan skjerpe dei små grå og trimme hjernen med aktuelle spørsmål utan å gå til spørjebøker dei første dagane.

Om Margunn hadde vore her, hadde vi nok også prøvd oss på Den store julereisen, men i år var den trykt med kvit tekst på svart botn, og det er ikkje så lett å lese, så vi droppar den nok i år.

Eitt år hadde eg spørjekonkurranse på Setesdalswiki. Men det er ikkje så lett å lage ein slik konkurranse slik at ein må vri dei små grå for å finne svaret. Søkefunksjonen finn det meste, så om eg skulle lage spørsmål,, måtte dei vere forma på ein indirekte måte.

Så slår tanken meg medan eg sit her og skriv. Eg kan jo ha Dagens spørsmål her på bloggen. Du som les bloggen, kan svare på Setesdalswiki si Facebookside. Premien er gleda ved å finne svaret.

Dagens spørsmål:

Ein IT-konsulent i Kristiansand var medlem av kommunestyret i ein av Setesdalskommunane. Kven var det?

Ikkje som tenkt

Share

I går skreiv eg at det neppe kom til å bli snøkaos på vegane i år, men meldingane i dag tyder på noko anna. Alt frå tidleg på dagen kom det meldingar om problem i Aust-Agder, mange var utan straum og tre la seg over vegen. NSB hadde ikkje sin beste dag på Sørlandsbanen, vi fekk bilete fleire gonger av ein mann med sigarett i munnen som ikkje hadde mange godord å seie om jernbanen.

Sjølv sat vi og var glade for at Helge kom i går, då var det ingen problem med toget. I dag tidleg droppa han tur til Sørlandssenteret og handla heller jolegåver i Mandal og Reidun ordna jolehandlinga før det kom snø her, så då det la seg to cm snø og naboen sin brøytebil for lengst hadde teke ut, då var dei heime att og kunne starte å lage julekaker. Sjølv tok eg ein strekk, eg seier som ein som og var på tv då han vart spurt om han hadde handla julgåvene: Eg har folk til slikt.

I kveld fekk eg med meg eit fint program på NRK2 om julesangen Glade jul, Stille Nacht som den heiter på tysk. Det var interessant og gjekk bak historia som vi ofte har høyrt om mus i orgelet og trongen for ei vise som kunne spelast på gitar. Slike program kunne vi godt hatt fleire av i denne førjulstida.

Minner

Share

I kveld sat vi og mintest korleis veret har vore i adventstida i tidlegare år. Eg hugsar jo tilbake til åra på Stokmarknes der vi laga Høstens Hadseluke med aktivitetar og ikkje minst Havets Koldtbord under mottoet Lysglimt i mørketiden. Havets Koldtbord var noko for seg sjølv, eg hugsar enno 20 variantar av sursild, rekesalat med ananas, breiflabb og ikkje minst hai på bordet.

Men eg skal ikkje dvele ved det no, for vi snakka om korleis vi hadde opplevd å dra på jolehandel når det kom snø i hardaste førjulstida. Eit år stod vi i fire timar på veg opp til Sørlandssenteret, vi nådde fram like før dei stengde og kom oss på do, men nokon handel blei det ikkje.

Heldigvis ser det ikkje ut til å bli slik i år. Eg likar best når snøen er ferdigmåka, og i år har det vore bra slik. I periodar er det rett nok så mykje at det renn som ein bekk over vegen utanfor oss, for grøfta klarar ikkje ta imot alt, men kom det som snø og vart liggjande, ville det bli som året vi gifta oss. Då var brøytekantane halvannan meter.

Ein gong Reidun og Margunn var på veg til Mandal, var det så sterkt snødrev at dei såg ikkje frå ei brøytestikke til den neste. Dei sat med ope vindauga i bilen for å sjå, for snøen la seg på vinduspussarane så det var vanskeleg å sjå klart. I morgon tenkjer Helge å ta ein tur til Sørlandssenteret, det ser ut til å bli regn og sludd, men ikkje meir, så han håpar at det går greitt. Fredag før jul er nok den største handledagen, i alle fall den største bulkedagen etter det dei seier, så ein kan jo oppmode folk til å vere forsiktige, sjøv om det neppe hjelper når uhellet først er ute.

God innspurt!