Fryd deg eller Gled deg?

Share

I dagens gudstjeneste på STV2 song dei Fryd deg du Kristi brud. Det er ei gammal dansk adventssalme frå før 1611 som blei omsett til nynorsk i 1916 av Bernt Støylen med nytt første ord: Gled deg  du Kristi brud.

Fryd og glede vil eg seie ikkje er synonyme ord. Fryd er ei grad opp, så den norske teksten er litt nedtona om ein skal døme etter første ordet.

I tillegg synest eg at ein skulle ha teke vare på Fryd-forma, ettersom den er i bruk i nabolanda våre, og det burde vere eit mål å ha slikt felles når det er mogleg.

Vi har altså fått den på nynorsk. Den er slik:

Gled deg, du Kristi brud,
og møt din Herre Gud!
No kjem han, rik på nåde,
som deg profeten spådde.
Hosianna! Lov og ære
vår konge evig vere!

Med fryd og glede gå
eit fagert syn å sjå:
Ein hovding høg i heider
som deg til livet leier!
Hosianna! Lov og ære
vår konge evig vere!

Eit esel honom ber
som heimsens Herre er.
Hans skapnad, den er ringe,
men han kan døden tvinge.
Hosianna! Lov og ære
vår konge evig vere!

Han kjem så mild og god,
han gjev dei veike mod,
for han sitt folk vil frelse,
si brud med fagnad helse.
Hosianna! Lov og ære,
vår konge evig vere!

Gjer porten høg og vid,
sjå Kristus til deg rid!
I dag vil han deg gjeste
og til si brud deg feste.
Hosianna! Lov og ære
vår konge evig vere!

Strø greiner der han rid,
brei klede der han skrid!
Guds folk, sving sigerspalmar
og syng no jubelsalmar!
Hosianna! Lov og ære
vår konge evig vere!

Og alle borna små
med song mot han skal gå.
Og alle folkeskarar
dei jublar høgt og svarar:
Hosianna! Lov og ære
vår konge evig vere!

Når ein høyrer tekstane for 1. sundag i advent, skjøner ein at salma hentar mange bilete frå desse tekstane. Slik fungerer ho som ei salme skal gjere: Hjelpe oss til å forstå bodskapen i Bibelen.