God blanding

Share

Setesdalswiki har fått ei god blanding av nye artiklar til no i desember. Ikkje alle artiklane er lange, somme er kan hende svært korte, men truleg vil du finne noko du ikkje visste frå før i mange av dei om du går inn på dei og les. Dei seks første dagane i desember har det vore eit snitt på 462 besøk kvar dag og mest 2000 unike gjester.

Vi har fått fleire nye artiklar om utgjevingar av bøker, aviser og hefte:

Så er det kome fleire artiklar om folk. Dei politiske listene til kommunevalet 2019 har begynt å kome, og målet er å få på plass artiklar om dei som står på listene. Men også andre namn dukkar opp, til dømes som gjester eller komponistar eller forfattarar i Valle Radio eller omtalt i Setesdølen.

Datoartiklane er viktige i Setesdalswiki, dei fungerer som markering av hendingar.

Bedrifter og foreningar må vi også ha artiklar om::

Framleis er det mykje geografi som ikkje har fått artiklar enno, men her er dei som kom siste veka:

Av og til skriv eg om komponistar og sangar:

Setesdalswiki prøver også å dokumentere program i Valle Radio. Her er noko av det som kom desse første dagane av desember:

Eg er rimeleg sikker på at du i denne lista finn noko du ikkje visste før du fann det på Setesdalswiki. Og det er bare produksjonen av nye artiklar ei lita veke. I tillegg er gamle artiklar oppdaterte og utvida. Bli gjerne med i dugnaden og skriv på Setesdalswiki, du også. Det er ikkje så veldig vanskeleg, og er det noko du lurer på, kan du ta ein telefon til meg og spørje, så skal eg prøve å forklare så godt eg kan.