Godt nytt år!

Share

Så har vi gått inn i 2019 og eg vil ønske alle dykk som brukar Setesdalswiki eit godt nytt år. I desember var det 7864 unike gjester, det er vel like mange som det bur i Setesdal om lag. I dag har det vore 372, så det ser ut til at folk finn nytte i nettstaden også i det nye året.

Dagen i dag har elles vore ein fin dag for leksikonet med mange redigeringar. Nokre er gjort for å fikse på ting og gjere gamle artiklar meir innhaldsrike. Men det kom 9 nye artiklar i dag også.

Sjølv sende eg eit brev til Erik Kjebekk for å høyre om den artikkelen han hadde i Setesdølen torsdag om Lars Nordby også kunne takast med på Setesdalswiki. Eg fekk eit hyggeleg svar om at det kunne eg, og så fekk eg manuskriptet. Eg fekk også manuskriptet til artikkelen han hadde i årets Jol i Setesdal: Far min. Den vil kome på Setesdalswiki etter kvart.

Siri Johannessen har gjort ein stor jobb med å få på plass fleire artiklar om Jol i Setesdal. Ho har og scanna forsidene, så no er det fleire bilete. Det er eit stort arbeid å få på plass alle 57 årgangane, men no har vi artiklar om 43 av dei. Og Geir Daasvatn held fram med artiklar om geografi og kultur også i det nye året.

I april 2019 fyller Setesdalswiki 10 år. Det har vore ei spennande reise med mange opplevingar. Framleis er det mykje å skrive om, så vi blir ikkje utan stoff i løpet av året. Truleg vil du nesten kvar dag finne ein ny artikkel på Setesdalswiki.

-Har du noko nyårsønske for Setesdalswiki? spør du kanskje.

Eg skulle ønske at folk kommenterte på Facebooksida til Setesdalswiki, kom med innspel til kva vi kan skrive om og utfyllande opplysningar til artiklar. Om vi kunne få respons der, ville det bli eit godt nytt år.

I året som gjekk var det fleire som registrerte seg, men ikkje mange som tok til å skrive. Til dei som gjorde det vil eg seie Velkommen. Skriv gjerne meir. Då får vi eit nytt godt år.

Dagens spørsmål:

Kven skreiv diktsamlinga Ljodet på hågehei?