Samhandling

Share

Ståle Lindblad er ein Facebook-ekspert og i dag hadde han eit innlegg om korleis ein skal få større aktivitet på Facebook. Hans perspektiv var at Facebook er godt når ein skal selje noko. Eg skal ikkje selje noko, men skulle gjerne sett at Setesdalswiki si side på Facebook vart meir nytta.

Samhandling er viktig. Du må få folk til å dele det du skriv og kommentere det, meinte han. Men korleis får ein det til? No har eg prøvd nokre dagar med spørsmål her på bloggen, men ingen tek seg bryet med å svare. Kan hende er det fordi spørsmålet kjem sist og folk ikkje les til slutten. Kan hende må eg endre strategi og heller stille spørsmål sjølvstendig.

Det er ei side på Setesdalswiki som heiter Såpekassen. Der kan ein kommentere og stille spørsmål, men det er stort sett bare eg som skriv der, og eg skriv ved kvart månadskifte. I dag skreiv eg dette:

Den siste artikkelen som vart oppretta i 2018 var artikkelen om Rysstadmo. Då hadde vi 90 070 artiklar. Ved årsskiftet i fjor hadde vi 88 700 artiklar, så tilveksten var 1370 nye artiklar i året som gjekk. Det er langt færre enn i fjor, då tilveksten var på 1790, men det var også svært høgt. Vi må heilt tilbake til 2013 for å finne eit lågare tal enn i år.

Når det gjeld unike gjester, var det på 112 882. Dei hadde 191 328 besøk og Setesdalswiki hadde 1 679 311 sidevisningar. Besøkstalet var i gjennomsnitt 524 kvar dag.

På dei to første dagane av 2018 vart det oppretta 11 nye artiklar. Om vi held det tempoet heile året, vil det bli 2000 til saman. Det er nok eit hårete mål, men aktiviteten dei første par dagane er ein god start på det nye året.