Nye aviser

Share

Så kom første nummer av Setesdølen 2019. Eg sa tidlegare at når avisa no har fått nettavis, kan eg slutte med å legge ut overskriftene på Setesdalswiki. No har avisa hatt nettavis ein månad og e-avis der du kan bla deg gjennom heile avisa og få den som bilete. Men det slo meg at den versjonen eg lagar truleg er liv laga vidare også, så eg starta på ny frisk i kveld og la ut overskriftene i nr. 1.

Med overskriftene kjem også grunnlaget for lenker til saker ein kan skrive meir om, basert på artiklar eller på stoff ein finn andre stader.  Når eg skriv, vil eg ha eit utgangspunkt i ei rød lenke, slik at artiklane ikkje blir foreldrelause, som vi kallar det. Setesdalswiki har mange tusen foreldrelause sider ettersom dei fleste datosidene vi la inn, er foreldrelause. Men når det gjeld faktasider, skal det ikkje vere så mange, trur eg.

Så får vi sjå korleis vi klarer å lage blå lenker av dei røde som dukkar opp i 2019.

Dagens spørsmål:

Kva heiter artisten som syng om Okke to?