Bedehusland

Share
Foto: Geir Daasvatn

I haust kom det ut ei biletbok med bilete av bedehus frå heile landet. Eg har vore i mange av dei bedehusa, for i ungdommen hadde eg to periodar som reisepredikant. Først i Rogaland, så i Troms. I tillegg arbeidde eg som redaktør i Fiskerens Venn nokre år, og då kom eg til bedehus både i Nordland og i Finnmark, så boka var eit interessant attersyn, sjølv om mykje er endra sidan eg var der.

I alt var det 3000 bedehus i Norge på det meste. Her har det vore møte og basarar i langt over 100 år, så det er mange som har vore innom gjennom tidene.

Frå Aust-Agder er det kome med åtte bedehus, dei fleste i Setesdal:

Fjellhaug bedehus i Krossen 1932

Fredly bedehus i Flatebygd 1916

Hynnekleiv bedehus 1960-talet

Havstad bedehus 1908

Revesand bedehus 1878

Broderheimen bedehus i Oveinang 1930-talet

Trydal bedehus 1943

Fredheim bedehus Byglandsfjord 1901

Boka heiter Sjå eg kjem snart. Bilete frå Bedehusland. Fotograf er Erlend Berge og boka kom ut på Vårt Land forlag. Som vedlegg er det tekstar av Berge, Alf Kjetil Valgermo og Gaute Heivoll, som har skrive ein novelle han kalla Den lange veien hjem.

Setesdalswiki har ei liste over bedehus i Setesdal. Den har 12 namn. At sju av desse er kome med i boka gjer jo at ho kan vere av interesse for folk som samlar på litteratur om Setesdal. For Setesdal er også bedehusland.

Dagens spørsmål:

Når vart Fredheim bedehus på Byglandsfjord bygd?