Ånund K. til minne

Share

Med avisa i dag kom bodet at Ånund K. Homme var død. Eg visste at det gjekk den vegen, men det er likevel rart, det er som ein vegg i Valle er borte.

Då eg kom til Valle i 1991 som avdelingsleiar for kyrkjeseksjonen, fekk eg kontorplass på kommunehuset ved sida av kulturkontoret. Der hadde Ånund halde til i fire år då eg kom. Han var innfødd, så eg lærte mykje av han som ville vore vanskeleg å få med seg utan rettleiing.

Sjølv om eg bare hadde den jobben i to år, fekk vi eit varig venskap. Vi var ulike, men hadde likevel mange felles interesser i det kulturelle. Han fekk Sørlandsutstillinga til Valle, han arrangerte litteraturseminar og i den tida vi dreiv Vegkyrkje i Hylestad kyrkje fek vi til og med arrangere salmeseminar saman med Svein Ellingsen som foredragshaldar.

Ein sommar reiste vi saman på ferietur til Danmark. Ånund og Nella ville gjerne rundt i butikkar, eg og Reidun var nok mindre kjøpelystne, men vi hadde det moro saman. -Du er ein veldig god sjåfør, sa han til meg, det har eg knapt høyrt korkje før eller sidan.

Etter at han vart pensjonist og starta Setesdalsforlaget, hadde vi og mykje saman. Vi diskuterte bøkene han skulle gje ut, av og til las eg korrektur, det har aldri vore favorittsysla mi, men for Ånund gjorde eg det. Mange av bøkene han ga ut, fekk eg eit eksemplar av, han kom opp på Vaksenopplæringa med ny bok og slo av ein prat. Han var raus og omsorgsfull, slik eg også hugsar Nella. Etter at Reidun flytta til Mandal, inviterte dei meg til middag på Øvrevoll, og etterpå kunne vi gå i kjellaren og sjå på siste prosjektet han hadde og drøfte det.

Etter at han kom på Valle Bygdeheim, hadde vi mindre kontakt, men det var alltid fint å møte han, om det no bare var eit kort møte.

Fredag 11. januar klokka 13 er det bisettelse i Valle kyrkje.

Fred over minnet til Ånund K. Homme.

Dagens spørsmål:

Når var Ånund K. Homme fødd?