Det var lett

Share

I går skreiv eg Det skal ikkje vere lett. Men det synte seg at det var lettare enn eg hadde tenkt. Det er bare å kome på kva ein skal gjere.

Helge har installert eit program på datamaskinen som gjer at den kan fjernstyrast. Han må få ein kode frå oss, men når han har den, kan han sjå vårt skjermbilete.

Først sjekka han om maskinen var på, så kunne han skrive ut ei testside. Det fungerte heilt fint. Men så kom problemet. Printeren var sett opp til å skrive ut gjennom den maskinen som har gått i stå. Når vi så sende utskrift til printeren, sende vi den ikkje til printeren som var kopla til Reidun sin maskin. Først måtte vi forandre adressa, men då kom utskrifta som om ingen ting hadde hendt. I køen til den andre maskinen låg det sju utskrifter.

Dette minna meg om tida på Valle vaksenopplæring. Der måtte vi også seie kva for ein printer vi skulle bruke. Om vi ikkje var påpasselege, vart det skrive ut hundre ark på printeren i kommunehuset. Det var lite hyggeleg, så vi lærte oss etter kvart å vere nøye med å sjekke kva for ein printer utskrifta skulle gå til.

Det er lett når ein veit kva ein skal gjere.

I dag skreiv eg inn gårsdagens Setesdølen på Setesdalswiki. I tillegg laga eg artiklar ut frå dei røde lenkene der. Det er ein av få gonger at ei avis har bare blå lenker når eg er ferdig. Det var ein opptur.

Dagens spørsmål:

Kor ligg Furubuvatn og kva er det offisielle namnet?