KrF i regjering

Share

I går var det klart at KrF går i regjering og sikrar fleirtal for ei borgarleg regjering. No vil kampane stå i regjeringskontora, ikkje i Stortinget. Difor trong dei ei plattform som kunne syne KrF-profil.  Her er nokre punkt i denne profilen:

Under er en liste over noen av våre seire:

 • Et tydelig kristent verdigrunnlag er på plass igjen
 • Fritidskort for alle mellom 6 og 18 år
 • Kraftig økt barnetrygd de første 6 årene
 • Økningen i barnetrygden holdes utenfor sosialhjelp
 • Støtte allerede fra svangerskapet når man venter barn med spesielle behov
 • Enklere hverdag for familier med barn med nedsatt funksjonsevne
 • Nei til tvillingabort, tvillinger hører sammen
 • Handlingsplan for å redusere antall uønskede svangerskap og aborter
 • Enslige mindreårige asylsøkere skal få et hjem
 • Økt innsats for integrering
 • Økt rettssikkerhet for konvertitter
 • Amnesti for eldre asylsøkere som har bodd lenge i Norge
 • Skjerpede klimamål og virkemidler for å kutte utslipp
 • Norge tar lederrollen i kampen mot plast i havet
 • Flere lærere til å se hver enkelt elev
 • En antislaverilov, og bistandspenger skal brukes for å bekjempe slaveri

Eg er likevel ikkje sikker på at dette var det beste. Ikkje minst fordi ein mista partileiaren, han går no over til å vere vanleg medlem. Så vil Olaug Bollestad overta som leiar inntil landsmøtet til våren.

Det vert nok avskalling. Om folka går til Senterpartiet eller Arbeiderpartiet, er ikkje godt å seie. I kommunevalet vil det nok merkast, alt no les vi i avisene at KrF slit med å stille lister. Korleis det går om to eit halvt år, kan ein nok også tenke seg.

Phyrros-siger er ein siger der du vinn slaget, men tapar krigen. Uttrykket kjem frå antikken. Tida vil vise om nyåret 2019 gjer at Ropstad-siger blir det same.