Planlegging

Share

Til onsdag er det min tur til å ha ansvaret for sendinga i Valle Radio. Dermed har tankar om kva eg skal ha med, surra i hovudet siste dagane.

I sendinga i går kveld snakka Ørnulf og Britta Lise med Ingvard Østerhus, som er aktiv i Radio Evje. Dei snakka om at det var ein del planlegging og arbeid for å gjennomføre ei sending.

Eg vil helst ha fire-fem innslag i den aktuelle timen. Timen mellom klokka 20 og 21 er Programleiarens time. Men eg brukar å lage ein aktuell time og då leitar eg rundt for å finne aktuelle saker. Det som står i Setesdølen kan jo fylgjast opp, men det kan også vere andre saker som kan gje grunn til eit innslag i lokalradioen.

Sjølv om eg på sett og vis ikkje lenger er programleiar, har det vore interessant å få høve til å lage program sjølv om eg sit i Mandal. Så får vi sjå kva som dukkar opp i dagane som kjem.

Om du har eit tips til ei sak eg kan ta opp, kan du kontakte meg på Facebook eller på epost til harhaugl@gmail.com