I vesterled

Share

I kveldens sending i Valle Radio sendte Øyvind Jacob eit opptak frå Jan Kløvstad sitt foredrag i Sæbyggjen tidlegare i vår. Då fekk vi høyre frå Shetland, Orknøyane og Hebridane. For meg som i si tid, for over 40 år sidan var med på å få i gang Havly som fiskarheim på Shetland var det interessant å høyre at det framleis var drift der. Sjølv var eg aldri der, men Reidar Vetvik, som var medarbeidar i Den indre Sjømannsmisjon den gongen, reiste med familien dit for å drive staden og eg trur han vart verande der vest.

I foredraget i Sæbyggjen var det bilete. Dei fekk vi ikkje med på radio, men det var likevel interessant å høyre om øyane i vest.

Før dette innslaget var det Kommunen informerer der leiar for teknisk og samfunnsutvikling, Dagfinn Thorkildssen, var med. Han var utkommandert, fortalde han, det var han då eg også snakka med han for nokre veker sidan, då var det første gongen han i radioen.

Elles er Valle Radio ein radio med countrymusikk, så det var forfriskande at han hadde med gospel. Av og til kan det mest bli for mykje countrymusikk, i alle fall for mine meir klassisk orienterte øyre.