Innhaldsliste

Share

I dag fann eg ei innhaldsliste til Gamalt or Setesdal på Internett. Dermed kunne eg kopiere den og slapp å taste den inn sjølv i artikkelen på Setesdalswiki.  Det var ganske mange teikn å taste om ein skulle gjere det sjølv.

Innhaldslista syner eit stort spenn av artiklar og kan sikkert danne grunnalg for nye artiklar på Setesdalswiki etter kvart. Men dei kan jo ikkje stå aleine, for dei møter ikkje krava vi stiller til leksikonartiklar i dag. Eg las til dømes gjennom artikkelen om Peter Strømsing, det er eit namn eg kjenner frå folkemusikken. og artikkelen i gamalt or Setesdal fortel om ein Vardals-fant som kunne fela så meisterleg at få var hans like. Han fela drammeklasset til seg på bordet, ja til og med opp på skuldra så han kunne drikke medan han spelte.

Men det er interessant å finne ut meir om desse folka som tydelegvis prega livet i Setesdal i mange år, ja like til denne dag. truleg er minnet om spelemennene teke betre vare på enn minnet om haugianarane. Det skuldast ikkje minst slåttane som er tilskrive dei, i form etter Petter Strømsing, til dømes. Haugianarane hadde ikkje slike knaggar å henge minnet på.