Kort møte

Share

Sjølv om det bare er eit halvt år til kommunevalet, varer ikkje møta i Valle kommunestyre lenge. I dag var det over på 75 minutt. Då hadde nærare halvtimen gått til orientering om helsesamarbeidet med Bykle. Kommuneoverlege Hallvard Mosdøl skulle også orientert, men han vart kalla ut på oppdrag og rakk ikkje tilbake før møtet var slutt, så ordføraren meinte at helsetenesta måtte love at ingen var sjuke under aprilmøtet, slik at han kunne møte då.

I kveld var det heller ingen førespurnader, så då var det bare å banke saklista. Det meste gjekk samrøystes, men saka om avtale mellom kommunen og fylkeskommunen for 2019 fekk litt ekstra tid då Sissel Åkre hadde mange innspel til den saka. Dei fleste vart vedtekne, nokre med litt ulikt fleirtal, men då alle var banka gjennom og saka kom opp til slutt, var også den samrøystes.

Etter det eg fekk med meg hadde ingen tenkt å nytte talarstolen til litt valkamp. Innlegga var saklege og korte, så då gjekk handsaminga unna.

I møtet fekk kommunestyret også ei orientering om utgreiinga som var gjort i høve utleige av kjellaretasjen til Joker Valle. Den skulle rådmannen ta med til Andersen Kolonial for drøfting vidare, men etter det eg skjøna var det bare spørsmål om ventilasjonsanlegget, som truleg må oppgradereast for å kunne tene som ventilasjonsanlegg for ein daglegvarebutikk. Det blir spennande å sjå om også Joker flytter ut frå sentrumsgata, då blir det ganske tomt i den gata.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.