Strikk og lytt

Share

I går var Reidun på tur til Lyngdal. I kirkesenteret der har de et program som heter Strikk og lytt, og der hadde strikkeglade svigerinner satt hverandre stevne.

Programmet startet klokka 11, da kom 13 strikkeglade sammen for å strikke. Min søster hadde litt ansvar for at det var noe å lytte til, så programmet bød på både orgelmusikk, hun er ikke pensjonert organist for ingenting, korsang og høytlesing av små stykker.

Etter tre kvarter samlet de seg i kirkesalen for tidebønn, og så var det kaffe og vafler etterpå før strikkingen fortsatte, men da med småprat, til klokka 13. Etter programmet dro svigerinnene hjem til min søster, der ble det etter hvert både lunsj og middag. De rakk også en tur innom gjenbruksbutikken i Lyngdal, den er jo et syn verd, både stor og innbydende.

Imidlertid hadde de fleste svigerinnene husene sine fulle, så noen storhandel ble det ikke på noen av dem, selv om det kunne vært mye man kunne ha lyst på.

Selv ble jeg hjemme, strikking har jeg ikke beskjeftiget meg med siden vi måtte lage prøvelapp på folkeskolen. Jeg er imponert over det de klarer å produsere. Jeg fordypet meg heller i Gamalt or Setesdal, jeg fant den fram fra bokhylla og satte meg til å lese og ble helst litt hekta. Men det var fint da kona kom hjem igjen og fortalte det jeg nå har delt med dere. Strikk og lytt gjør strikking sosialt og ikke bare til noe man holder på med alene for så å vise bilder av produktene etterpå. Og sosiale samlinger er god folkehelse.

Stor spennvidde

Share

I kveldens sending i Valle Radio hadde Siri Johannessen fått med seg desse postane i Aktuell time:

Det var interessante samtalar kvar på sitt vis. Men eg lurer nok på om det blir liste for Pensjonistpartiet i Valle, dei som ville stå på lista kunne ta kontakt med Ingebjørg. Mitt inntrykk er at det ikkje er så mange som vil stå på politiske lister no om dagen, så om ho får mange telefonar, tvilar eg på. Ho trong 7 namn, dei trong ikkje vere pensjonistar, men dei måtte stå på partiet sitt program. Då Ingebjørg Godskesen var i Valle for å oppmuntre til å lage ei slik liste, kom det ingen til Sæbyggjen for å treffe dei to Ingebjørgene.

Gaute Molaug fortalde mellom anna om avtrykk.no, bloggen som i dag hadde eit oppslag om at sal av fiskekort skulle trekke turistar til Setesdal. Bloggen var interessant lesning, og innslaget med Gaute Molaug var også interessant, Aust-Agder Museum og Arkiv har tusenvis av dokument om alt mellom himmel og jord i fylket vårt og prøver å formidle litt av det gjenom bloggen og på andre måtar. Men han visste ikkje kva som ville skje etter fylkessamanslåinga, i alle fall ville han ikkje seie noko om det. At det har konsekvensar, er likevel heilt sikkert, i dag var det eit innslag på TV om jobben som Statens Kartverk har i samband med fylkessamanslåinga, det var millionar av postar i deira system som måtte oppdaterast.

Innslaget om Fasteaksjonen minna oss om den gamle tradisjonen med å ha ei bøsse på bordet og legge på litt kvar dag for slik å samle pengar til Kirkens Nødhjelp. Det er truleg ikkje så mange som held på den tradisjonen lenger, mellom anna fordi vi har færre kontantar på oss no. Så får vi i staden VIPPSe litt når bøssene skal samlast inn.

Her kan du sjå heile programmet for sendinga i kveld:

Tysdagssending i Valle Radio 20190319

Johannes Skar

Share

I dag oppdaga eg at vår artikkel om Johannes Skar bare var ei omdirigering til Wikipedia sin artikkel om han. Vi har gjort det nokre gonger, men etter kvart har eg heller valt å skrive artikkel og prøvd å vinkle på kva som gjer at vedkomande har relasjon til Setesdal. Då vert jo artikkelen heil annleis enn på Wikipedia, som har nasjonalt sikte og ikkje lokalt.

I dette tilfellet tok eg utgangspunkt i artikkelen på Lokalhistoriewiki. Dermed vart det ein artikkel på Setesdalswiki, no blir ein ikkje sendt ut av Setesdalswiki om ein klikkar på lenka. Etter kvart vil det kanskje kome meir stoff i artikkelen, det får tida vise.

Johannes Skar var folkeminnesamlar og bøkene hans Gamalt or Setesdal kom ut i åtte band. Mange har dei nok ståande i bokhylla, det har eg og. Men der har dei stått godt lenge. No har eg teke fram den første og begynt å lese litt. Så får eg sjå kor langt eg kjem.

I dag skreiv eg også ein liten artikkel om HovdenTour 2019. Den var basert på referatet i Fædrelandsvennen i dag. Eg ser også at Geir har begynt å skrive om Sesilåmi. Han har planar om å ha artiklar år for år. Så det er nok å ta av, det rennet starta i 1976.

Men så var det å ha skrive-glød, då. Den kjem og går, ikkje alltid er den like sterk. Då blir det få redigeringar på Siste endringer den aktuelle dagen. Ein slik dag var det i dag. Kan hende blir det betre i morgon.

Vesle vitet strekk ikkje til

Share

Av og til strekk ikkje vesle vitet til. I dag følte eg det slik då eg prøvde å finne ut noko om futar i Setesdal. Setesdalswiki har ein artikkel om Thomas Bryn, han var endåtil eidsvollsmann, men var også sorenskriver i Østre Råbyggelag. Mange andre har vore sorenskrivarar. Problemet mitt var at eg gjerne ville lage ei liste over desse, men då skulle ho helst vere litt kronologisk, og det fann eg ikkje ut av. Mange var her også i kortare tid før dei fann vegen til feitare embete, eller kva det no var som lokka. Kan hende var det helst det å kome nær til familie og venner, ikkje så mange av dei var frå regionen i utgangspunktet.

Så eg gav meg på den oppgåva og gjekk over til å sjå på tv i staden. Der er det jo sport nok for ei levetid i løpet av ein sundag, Eg fekk med meg skirenn, skiskyting, hopprenn, sykling og snooker. Men eg er ingen aktiv tilskodar, det går inn det eine auge og ut det andre.

Eg burde nok heller gjort som søster Jorunn sa, funne meg ei bok og blitt litt opplyst i det vesle vitet. Som eg har skrive før, har det i lang tid blitt oppslagsbøker, eg les for å kunne skrive artiklar. Kan hende burde eg gje plass til litt anna litteratur.

Dagen var elles av det vindfulle slaget. Alt frå eg stod opp piska regnet på rutene, og det heldt i grunnen fram det meste av dagen, sjølv om det var pausar innimellom. Ein pause var medan eg skulle få med meg litt sport på TV, då skein sola så sterkt at det var lite ein såg på skjermen.

Så no ser eg fram til at vinden stilnar og vintersporten tek slutt, så kan hende at eg får fylle på litt med ei bok eller to.

Fem artiklar frå Åraksheia

Share

I kveld fullførte Knut Eldhuset på Setesdalswiki den siste av dei fem artiklane som Hallvard Eldhuset skreiv om livet på heia i Åraksbø i 1971 for Fædrelandsvennen. Det har blitt fem flotte artiklar med bilete og gode forklaringar i tillegg.

Å få slike fine artiklar fram i lyset gjennom publisering på Setesdalswiki kan kanskje vere fleire som lurer på om dei kan gjere. Då er svaret at det kan dei, for å skrive på Setesdalswiki må ein registrere seg, og så er det bare å sette i gang. Vi har plass til mange slags artiklar relatert til Setesdal, både dei reint leksikalske og dei meir forteljande.

Artiklar fell i det fri når det er 70 år sidan forfattaren er død, så kanskje kunne vi finne andre litt eldre artiklar å legge ut også. Med desse artiklane vi har fått no, har vi fått meir innblikk i natur og heieliv slik folk levde for ein del år tilbake. No fartar folk på snøscooter i dei same heiane, slitet er nok mindre, men naturopplevinga får dei kan hende like gode, sjølv om kampen mot naturkreftene ikkje førast på same måte.

Kan hende er det råd å lage fleire artiklar ut frå dei fem artiklane, slik at vi også får artiklar om fleire stader og folk. Det får kome etter kvart, no gleder vi oss over fine tekstar.

Betre enn Spotify

Share

Det er så lettvint med Spotify, du kan høyre musikk på mobilen eller nettbrett. Slik tenkjer mange, men det er eitt problem for oss som likar å ha informasjon om det vi høyrer. Spotify leverer ikkje slik informasjon, då må ein gjerne til heftet som fylgjer med plata.

Eg har skrive på Setesdalswiki om plata Munnharpe II som Sigurd Brokke gav ut i 2015. Det vart ein artikkel same året med mange røde lenker, for eg lenka alle slåttane og tenkte at med tida vil eg nok få inspirasjon til å skrive om kvar einskild slått. Då vil det ikkje bare vere munnharpeversjonen eg får med i artikkelen, men også eventuelle andre innspelingar.

I 2015 skreiv eg så ein kort artikkel om første sporet, Frujorden, men det vart med det. Denne veka dukka plata opp att på bordet mitt, og då tenkte eg at eg kunne gå vidare og skrive om slått nr. 2, Gangar etter Torjus Odden. I heftet var det tre linjer om slåtten, ei plate med 24 spor har ikkje plass til så mykje tekst, særleg ikkje når ein også skal ha med tekst på engelsk.

Det som stod der gav grunnlag for fleire spørsmål. Vidar Lande hadde lært den av Tor O. Sandnes (1903-2000). Så mykje klokare vart eg ikkje av dette, for Tor O. Sandnes var ikkje så lett å finne noko informasjon om. Men etter kvart fekk eg nok til at eg kunne lage ein liten artikkel om han, basert på informasjon frå eidsvollsmenn.no og frå dødsannonsen i Setesdølen frå 2000.

Artikkelen om slåtten er ikkje lang, kan hende vil eg finne meir og kunne utvide den. Det er det fine med å skrive på wiki, ein kan ta med det ein har, og så kan ein halde fram når ein får meir kunnskap.

Men du som spelar slåtten på Spotify og vil ha meir informasjon, no kan du altså lese om slåtten på Setesdalswiki. Framleis veit eg lite om Torjus Odden Frøyrak, men kan hende dukkar det opp noko som gjer at eg kan få ein artikkel om han også.

 

 

Exodus

Share

I kveld vart eg sitjande og sjå på ein film på Viasat4HD: Exodus: Gods and Kings er en amerikansk-britisk-spansk drama/action/eventyrfilm fra 2014.

Filmen handlar om utgangen av Egypt og det som leia fram til denne og ein kan trygt kalle det dramatisk. Frå skulen hugsar vi dei ti landeplagene, det er absoulutt dramatisk å sjå korleis filmskaparen får fram hendingar vi slett ikkje tenkjer på kvar dag.

Samstundes er det hendingar som i stor grad også høyrer med i symbolspråket i Bibelen, ikkje minst hugsar vi at dåpen blir samanlikna med det som skjedde då dei kryssa Rødehavet og vart frelst frå Faraos hær, som kom etter dei.

Slik sett vart det ei fin påminning om mykje av den barnelærdom vi fekk med oss. Dei dramatiske verkemidla er sterke, men truleg var hendingane langt sterkare for dei som opplevde dei. Å tenke at dette skjedde for svært lenge sidan reduserer ikkje styrken i forteljinga.

 

I vesterled

Share

I kveldens sending i Valle Radio sendte Øyvind Jacob eit opptak frå Jan Kløvstad sitt foredrag i Sæbyggjen tidlegare i vår. Då fekk vi høyre frå Shetland, Orknøyane og Hebridane. For meg som i si tid, for over 40 år sidan var med på å få i gang Havly som fiskarheim på Shetland var det interessant å høyre at det framleis var drift der. Sjølv var eg aldri der, men Reidar Vetvik, som var medarbeidar i Den indre Sjømannsmisjon den gongen, reiste med familien dit for å drive staden og eg trur han vart verande der vest.

I foredraget i Sæbyggjen var det bilete. Dei fekk vi ikkje med på radio, men det var likevel interessant å høyre om øyane i vest.

Før dette innslaget var det Kommunen informerer der leiar for teknisk og samfunnsutvikling, Dagfinn Thorkildssen, var med. Han var utkommandert, fortalde han, det var han då eg også snakka med han for nokre veker sidan, då var det første gongen han i radioen.

Elles er Valle Radio ein radio med countrymusikk, så det var forfriskande at han hadde med gospel. Av og til kan det mest bli for mykje countrymusikk, i alle fall for mine meir klassisk orienterte øyre.

 

Audun Frode Ringkjøb

Share

I kveld hadde Siri Johannessen fått med seg Audun Frode Ringkjøb i Postludium.  Å få med ein pensjonert organist i programmet er ein måte å få det meir levande på, og like etter at det var slutt, fekk eg ein telefon frå Niklos K. Besteland, som ville vite kva for eit orgel Ludger Lohmann spelte på. Då kunne eg fortelje, basert på opplysningane Siri hadde på Setesdalswiki-sida om kveldens program at det var frå Gabler-orgelet i benediktinerklosteret i Weingarten, Baden-Württemberg. Niklos meinte at orgelet var frå Johann Heinrich Christian Rinck (1770-1846)  si tid og slik synte tidsrett klang i dei to stykka i programmet:

  • «Orgelkonsert i F-dur: Fløyte-konserten», fra op. 55, 5. bind nr. 8.
  • «Tema (Andante) og variasjoner i C-dur over «Heil dir im Siegerkranz»».

Audun Frode Ringkjøb har ein artikkel på Wikipedia. Det er ikkje så mange organistar som får det, men han har også komponert korsanger, orgelstykker og instrumentalverker, spesielt for trompet og orgel. Artikkelen fortel også at han er interessert i lokalhistorie, og då dette kom opp som tema i samtalen, var han mest ikkje til å stoppe. I tilknytning til intervjuet med han før Postludium i kveld, fekk vi høyre eit flott stykke på tuba:

  • Vittorio Monti: «Cardas» arrangert av Øystein Baadsvik, spilt av Øystein Baadsvik og Musica Vitae chamber orchestra dirigert av Bjørn Sagstad. Fra albumet Tuba carnival (2003).

Det er ikkje ofte ein får så flott musikk på tuba, det var noko heilt anna enn korpsmusikk-tuba, som ofte blir brukt til å markere takt.

Siri lagar fine omtalar av programma sine på Setesdalswiki. Du kan lese om heile programmet i kveld på

Tysdagssending i Valle Radio 20190312

Bjørn Eidsvåg

Share

I dag laga eg ein liten artikkel om Bjørn Eidsvåg på Setesdalswiki. Han kjem til Evjemoen Kino & Scene 29. mars og skal ha konsert. Ettersom Wikipedia har ein stor artikkel om den folkekjære artisten, vart vår artikkel liten, men eg laga henvisning til Wikipedia sin artikkel slik at dei som vil lese meir, kan finne stoff der.

I samband med at eg laga artikkelen, fann eg på Setesdalswiki at han hadde konsert på Hovden i 2002. Men truleg har han hatt konsertar fleire gonger i Setesdal. Det har bare ikkje kome med på Setesdalswiki, som jo ikkje har dekt hendingar i kulturlivet så godt tidlegare.

Difor lurer eg på om nokon som les bloggen kan ha informasjon om andre gonger Bjørn Eidsvåg har hatt konsert i Setesdal. Det hadde vore moro å få med i artikkelen, for Setesdalswiki har fokus på det som skjer i Setesdal. Det som skjer utanfor, der Bjørn Eidsvåg har hatt tusenvis av konsertar, kan andre dekke.

Unntaket kunne vere om du var på ein slik konsert ein stad og gjerne ville framheve den på ein eller annan måte. Då kunne ein kanskje få det med i ein artikkel. Men det er ikkje sikkert det blir leksikonstoff, kan hende er det heller noko eg kunne nemne på bloggen, om eg får informasjon som høver å ha med.

Send meg ei melding om du har noko å legge til artikkelen om Bjørn Eidsvåg. harhaugl@gmail.com