Bokåret 2019 i Valle Radio

Share

I den aktuelle timen i kveldens sending i Valle Radio var eit innslag sett opp slik: Bokåret 2019: Avdelingsleder for Sørlandet Irene Gressli Haugen fra Norsk Forfattersentrum. Hun leste to dikt, «Sjelemesse» av Steinar Opstad fra samlingen Å, høye dag (2013), og «Stemme en sommernatt» av Cecilie Løveid.

I samtalen kom Siri Johannessen og Irene Gressli Haugen inn på arrangement i Agder i samband med bokåret og det var tale om eit arrangement i Kristiansand og eit i Bygland. Truleg er det i Bygland i samband med Landeskogen Litteraturfest. Norsk Forfattersentrum jobbar for at forfattarar skal vere formidlarar ved å tilby  dei som opplesarar av eigne verk på litteraturkveldar.

I samtalen streka dei under at det er viktig å ikkje bare lese sjølv, men gjerne også å lese for andre.

Undervegs måtte eg tenke på barnebarnet mitt, Kristine. Ho fyller 16 år i dag og har vore ein lesehest frå ho var rimeleg lita. Ho gjekk laus på Harry Potter-bøkene i svært ung alder og har vel av og til tenkt at bøkene var betre jo tjukkare dei var, trur eg. Eg sender henne varme tankar i kveld og lurer på kva ho les no for tida og om det blir plass til lesing mellom øktene på i handballmål for Nit-Hak.

Eg snakka forresten med henne i kveld og sa at ho kunne slå to fluger i ein smekk, følgje med på kva morfar tenker og samstundes lese nynorsk på bloggen min, eg skriv jo som regel på nynorsk, og ein østlending må lese og helst skrive mykje nynorsk for å få god karakter i faget. Kan hende var ho bare høfleg mot ein gammal mann, men ho ville visst vurdere det.

Når det gjeld programmet i Valle Radio så var neste innslag med den svært så aktive pensjonisten Oddvar Høgevoll. Men då fekk vi besøk av naboen vår, så eg fekk ikkje med meg nok av det Astri Rysstad hadde å fortelje om Setesdal spelemannslag eller Niklos sitt fine program med orgelmusikk av Bach og Händel. Her er lenke til Setesdalswiki si side om programmet i kveld:

Tysdagssending i Valle Radio 20190430

Ein bil til besvær

Share

-Har du fått bilen heim att?

Det var vel eit naturleg spørsmål etter at han fekk motorfusk og måtte setjast på verkstad i Sannidal 3. påskedag.

Svaret er at det har eg ikkje.

I dag klokka 8.40 reiste vi for å hente den. Klokka 11 var vi i Sannidal og fekk bilen, fiksa og ferdig. Hyggelege og vennlege folk på verkstaden fortalde at det var feil på dyse nr. 4, ein feil som ikkje var uvanleg, men som gjerne kom innanfor garantitida. Dessverre var garantien på min bil gått ut, han er seks år gammal. Dermed måtte eg betale sjølv. Det var bare to timars arbeid, men elektronikk er dyrt, så rekninga var på ti store.

Smilande og fornøgd la vi på heimveg. Vi stoppa på Heimat på Brokelandsheia, eg fekk meg en sjåførtallerken og vart stappmett, det same vart Reidun av ein rekesalat.

Eg var så mett at eg tenkte eg ville ta ein liten lur før eg drog vidare, men Reidun var ivrig etter å kome seg heim, kan hende kunne ho rekke noko i hagen i det fine veret, så ho drog med det same.

Mett og glad gjekk så turen sørover på vegen som etter kvart skal bli oppgradert ganske kraftig, men den opnar ikkje før 2. juli, så det var svingar og redusert fartsgrense nedover i sola. Frå Arendal er jo vegen betre, så då kunne eg speeda opp litt.

Men mellom Grimstad og Lillesand tok bilen til å fuske att. For å gjere ei lang historie litt kortare: eg blinka meg med nødlys mot Kristiansand etter å ha funne ut at det var eitnCitroen.verkstad i Sørlandsparken. Men det fann eg ikkje ut før etter eg hadde passert avkjøringa ved Dyreparken, så eg måtte ned i Kjevik-krysset.

Truleg samla det seg nokre sinte sjåførar bak mi nødblinkande ferd opp Barstølvegen. Å finne Abrahamsen Auto var ikkje heilt enkelt, men ved 15.30-tida kom eg inn i butikken. Då tok akkurat mekanikarane kvelden, men ein av dei ofra seg og tok inn bilen for analyse.

No var det feil på dyse nr. 2. Dei hadde ikkje ny dyse på lager, så eg måtte setje bilen att, kunne ikkje kjøre vidare, var heldig som hadde kome så langt utan Viking-hjelp.

Så var det bare å ringe Reidun:

-Kan du hente meg i Sørlandsparken?

Halvannan time seinare dukka ho opp. Om bilen var til besvær, så var eg heldig med veret der eg sat på ein benk utanfor ein stengd bilbutikk.

Men no står i alle fall bilen nærare.

Spisekroken 7 år

Share

I morgon skal Spisekroken feire at det er sju år sidan Heidi Ose starta bakeriutsalet lengst nord i handlegata på Evje. Då kan det vel høve med eit stev:

Hei, kom nå innom på Spisekroken,
der Heidi Ose held oppe koken.
Her får du påsmurt og mykje godt,
ein kopp med kaffi og smil så flott.

Då eg farta opp og ned dalen, stakk eg ofte innom Spisekroken og fekk meg eit kyllingsmørbrød til bilturen og eit par Napolenoskakestykke til fredagskaffe heime i Mandal.  Alltid fekk eg eit smil med på kjøpet.

Sjøv om eg har slutta å handle der, ser det ut til at dei klarar seg godt etter det eg kunne lese i Setesdølen sist veke. Så eg gratulerer med 7-årsdagen.

Takk for gratulasjonar

Share

Takk for alle gratulasjonar i samband med at Setesdalswiki var ti år i dag. Eg spurde nokre av dei som gratulerte om bruken, og svara syner at nettstaden blir brukt. Statistikken synder det også, i april har snitt for besøk vore over 600 dagleg til no. Det er høgast så langt i år.

Eg hadde tenkt å bruke dagen til å lage fleire artiklar om dei som står på dei politiske listene til hausten. Men så mista eg Internett ein periode, vi hadde straumstans og det tok si tid før det kom opp att, så det vart skralt med redigeringar i dag.

Eg har altså tenkt å få på plass artiklar om dei som står på listene til kommunevalet til hausten. Om ikkje artiklane blir så omfattande, vonar eg å i det minste få med fødselsår og bustad, og så får vi utvide etter kvart som vi får meir informasjon. Det er noko av det fine med ein wiki, vegen blir til medan ein går og artiklane kan vekse med tida.

Enno er det vel også politiske lister eg ikkje har fått på plass, men det vil nok også rette seg, for fristen for å levere lister er no ute, og dermed blir dei også lagde ut på kommunane sine sider. Eg vonar at våre artiklar kan utfylle det som står der i og med at dei vonleg får meir informasjon, kan hende til og med bilde.

 

Vegen blir til mens vi går

Share

I morgon er det ti år sidan eg etablerte Setesdalswiki. Grunnen til at eg gjorde det var ei utfordring eg fekk under Setesdalskonferansen det året. I ein samtale, den gongen var Setesdalskonferansen liten, eg trur det kan ha vore 30-40 personar der, vart det diskuter korleis ein kunne få større kjennskap til andre næringsdrivande i Setesdal. Kan hende kunne bedrifter samarbeide, men dei visste knapt om kvarandre.

Det var då eg kom med eit forslag om å lage ein wiki der alle kunne skrive og slik presentere seg og si bedrift. Konferanseleiaren utfordra meg til å lage ein slik nettstad, og resten er historie. I dag har Setesdalswiki 90627 artiklar, hundrevis artiklar frå kvar kommune i Setesdal om folk, firmaer, lag, organisasjonar, fjell og dalar.

Dermed er perspektivet sterkt utvida, men ein finn næringslivsstoff også, sjølv om det kanskje ikkje er mest synleg. Men vegen blir til medan ein går, og i løpet av desse åra har vi også fått med datoartiklar og dermed hendingar som skjer i Setesdal. Slik er vi blitt litt meir nettavis i tillegg til leksikon. På framsida vår finn du kvar dag nokre av dei mange hendingane som skjer i Setesdal den dagen.

Eg hadde jo håpa at næringslivsfolk skulle presentere si bedrift på Setesdalswiki, gjene med lenke til heimeside eller liknande. Det har ikkje lukkast, vi er få skribentar som har blitt med i dugnaden for å lage eit leksikon for Setesdal. Det er eit sakn, for når få skriv, får vi ikkje så mykje stoff som vi kunne fått om fleire skreiv.

I dag skal vi glede oss over det som er blitt skapt. Smått om senn, med nokre artiklar ein dag og andre ein annen dag har vi fått eit oppslagsverk som kan vere til hjelp for så vel næringsliv og kulturliv som menn og kvinner i regionen.

Gratulerer med dagen!

Kommunestyremøte

Share

I kveld var det overføring av kommunestyremøte i Valle Radio. Det var ei kort sakliste.

 • PS 23/19 Referatsaker
  • RS 19/19 Oppmoding om å utsetje sak PS 15/19
  • RS 20/19 Oppmoding om å utsetje handsaming
  • RS 21/19 Kommunemøte/kontaktmøte mellom Valle kommune og Statens Vegvesen/Aust Agder fylkeskommune
  • RS 22/19 Omorganisering av områdestrukturen i Agder og Rogaland HV-distrikt 08, presisering av HV-08s stedlige kontakt i kommunene
  • RS 23/19 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2022-2027; Høyring og offentleg ettersyn av plan program og hovedutfordringer
 • PS 24/19 Førespurnader
 • PS 25/19 Godkjenning av avtale om kjøp av eigedom mellom Valle kommune og Hylestad eigedom AS
 • PS 26/19 Høyringstuttale til forslag til Regional plan Agder 2030 frå Valle kommune

Hylestad eigedom AS er eigedomsselskapet til Setesdal folkehøgskule. Dei to sakene som vart handsama, vart vedtekne i samsvar med tilrådingane.

Biltur med forviklinger

Share

I dag var det tysdagssending i Valle Radio og eg skulle vel skrive om den på bloggen, det var ei innhaldsrik sending med variert stoff. Ordførar Steinar Kyrvestad var i studio og snakka om kommunestyremøtet i morgon der dei skal ta stilling til Regionplan Agder 2030. Før det hadde Mari Fidje snakka om Bokåret 2018 og andre bibliotekrelaterte emne. Om alt det andre kan du lese på Setesdalswiki.

I stedet skal jeg skrive om en biltur med forviklinger. I går fortalte jeg om Reidun som reiste til Sandøya. I dag skulle hun kjøre hjem, men hun kom bare til Østerholtheia, så ville ikke bilen mer. Heldigvis var det en nødlomme hun kunne komme seg inn i, og så ringte hun til Citroen Mandal for å få hjelp. De formidlet kontakt til en redningsbil som hentet henne og kjørte henne til Brokelandsheia. Bilen ble så kjørt til Sannidal. Der står den nå på et verksted.

På Brokelandsheia var det godt å få en liten pause før bussen kom, noe forsinket. Så gikk turen på honnørbillett til Kristiansand og videre til Mandal. I Marnarkrysset dukket jeg opp med hennes bil og fikk hentet henne hjem, så nå sitter hun ved siden av meg og går gjennom dagens aviser. Livet er blitt normalt igjen.

Men vi må vel tilbake til Sannidal for å hente bilen når den er reparert, så noe plunder blir det jo. Sannidal er for øvrig et fint sted som vi jo alltid kjører forbi, så det kan jo være greit å ta turen innom der når bilen er ferdig.

Så i kveld var det godt å ha to biler. Vi har jo hatt planer om å klare oss med en, men sannelig om jeg vet om det er så lurt. Slik vi bor er det vanskelig å være uten bil.

Far og katten

Share

Nå er det bare meg og katten som holder hus på Eskeland. Etter å ha hatt Helge hjemme en god uke, dro han og Reidun til Sandøya ved Brevik for å besøke Margunn og Stein i dag. I morgen må han vel dra videre innover til Oslo for å starte på jobb igjen.

Reidun skulle hjelpe Margunn med noen gardiner, så jeg antar at det blir mye søm og lite strikking i morgen, men så vender hun nesen på bilen hjemover håper jeg.

Å være alene med katten en soldag som denne er ikke så vanskelig når jeg ser bort fra at han i dag fant det nødvendig å bæsje på gulvet foran vaskemaskinen. Trolig mente han at det tok for lang tid før jeg slapp ham ut, og det hadde han jo rett i, selv om jeg var temmelig raskt til å gå for å åpne døra da jeg skjønte at han ville ut.

Heldigvis er det ikke hver dag jeg tørker opp katteskit, sant å si er det første gang, for katten vår har vært renslig av seg og funnet sandkassen sin når behovet har vært der og vi ikke har vært der for å slippe ham ut.

Nå i kveldingen lå han på varmepumpa og ventet på å bli sluppet inn og da var han raskt innom matskåla og vannskåla før han forsvant opp på loftet. Jeg håper at han holder seg der til i morgen, så kan jeg slippe ham ut igjen. Hos meg får han lite ekstra oppmerksomhet, det må han nok vente på til Reidun kommer tilbake.

Påskesending påskedag 2019

Share

I kveld var det siste påskesendinga i Valle radio. Det var same lest på på skjærtorsdag, men då var det Siri som hadde første timen. Her er programmet:

Program 1.påskedag 21.04.19
Teknikarar Jørund Georg Jore og Torleiv Soltun Haugen
Programleiarar Sondre Rua Dokken, Ørnulf Hasla, Rolf-Erik Homme og Britta Lise Homme.
19.00 Sondre oppsummerer påska i hop med kyndig personell
20.00 Radiobasar, rebusar, dialektkonkurranse, «Lyden», musikk, helsingar og trekking av radiobasar, med Ørnulf, Rolf-Erik og Britta Lise.

Sjølv var eg bare innom så vidt og  fekk høyre at det både gjekk bra med loddsalet og at folk var med på telefonen. Og gevinstlista var lang.

Etter det eg fekk med meg, stoppa loddsalet klokka 23.40. Så var det tid for å klargjere til trekninig. Truleg ville den starte ved midnatt. Torsdag heldt sendinga på til 01, det kan godt vere at dei ikkje er ferdige før den tid i kveld heller. Og så er det tid for å sende ut gåvekorta. Arbeidet er ikkje slutt med kveldens sending. Takk til alle som står på for å halde drifta av radioen i gang.

Påskesending i Valle Radio

Share

I kveld var det første kvelden med påskesending i Valle Radio. Eg var innom og høyrde på i periodar og etter det eg kunne skjøne var det god respons på loddsal og rebusar.

Eg fekk ei utfordring om å lage stev om hovudsponsor Uppstad VVS. Dei kan du lese her:

Her kjem nokre stev

Vår påskesponsor er lett å finne
om han er ute, om han er inne
han svarar Uppstad og VVS
når du han ringer og du har stress.
Røyrleggermeister må alle have,
når krisa kjem er han gudegave.
Geir heiter Uppstad og VVS
og likar livet i kjeledress.
Dei fiksar alt som skal gå i røyr’e.
båd’ dag og nott er dei ut’ og køyre.
For svenn og lærling vil hjelpe deg,
og difor allstødt dei er på veg.
Om du vil fiks’ ell’ fornye badet,
då kan eg syne koss du kan ha det.
Ein tur til Rysstad når du har tid,
utstilling finn du ved Riksveg 9.
Den dyre straumen, den kan du spare,
ei varmepumpe kan lenge vare.
Befaring gratis, vi ser det an,
så gjer vi jobben ein meister kan.
Lekkasje får vi når minst det passar,
båd’ nott og dag og på på alle plassar.
Vi stiller opp for å hjelpe deg
når vatnet fløymer på ville veg.
Om du vil ha noko avansera,
då vil eg dassen min avertera.
Den spyler framme, den spyler bak,
med luft som tørk er det ingen sak.