Ettertankar

Share

Etter den interessante samtalen Øyvind Jacob hadde med Birgit Rike Lund i kveldens sending i Valle Radio, vart eg sitjande med nokre tankar. Dei kom frå det som nærast var ein bisetning då Birgit fortalde om livet på støylen om sommaren. Då kom faster Birgit Rike også på heia, men ho var mest oppteken av å samle ord og å skrive på setlane sine.

Det fekk meg til å prøve å google litt for å finne noko om ho som samla inn så mange ord at ho vel helst fekk eit heilt arkivskap i Norsk Seddelarkiv, etter det eg meiner blei fortalt ein gong, men det ser ikkje ut til at google kjenner dette arbeidet.

Så måtte eg i bokhylla og i Vallebok IV er ho omtalt på side 214: Ho var særs interessera i gamalt og samla m.a. ein brote med stadnamn og ord. Svært mange av setlane i arkivet til Norsk Leksikografisk Institutt i Oslo har hennar namn. 

Eg må nok til å lage ein artikkel om henne på Setesdalswiki, men det får bli litt seinare, eg får prøve å finne ut noko meir rundt dette først.

Men takk til Birgit og Øyvind for eit interessant program i Valle Radio.