Det sit i veggane

Share

Dette er ein programserie om gamle hus i Sverige. I sommar har vi sett ein episode mest kvar kveld, takka vere Helge, som introduserte oss til serien. I kveld dukka det opp ein prest, Johan Dillner. Han hadde vore prest i den kyrkja utanfor Uppsala som var tema.

I programmet kom det fram at han var svært oppteken av sang og musikk, og på den tida var det mange som ikkje kunne lese noter og dermed lære nye melodiar. For å bøte på dette, introduserte han salmodikon, eit instrument med ein streng. I tillegg var det eit siffersystem som gjorde at ein kunne lære seg nye melodiar.

Nynorsk Wikipedia har ein artikkel om han. Der kan du få vite dette:

Johan Dillner (17851862) var ein svensk prestmusikkpedagog og salmediktar. Han er av mange rekna som oppfinnar av salmodikonet, men andre kjelder hevder at den danske læraren J.W: Bruun var tidlegare ute. Dillner introduserte instruentet i Sverige, han utvikla det vidare, og han arbeidde ivrig for å fremje salmesongen i kyrkjelydane.

Dillner studerte i Uppsala og vart i 1839 kyrkoherde i Östervåla.

I den svenska kyrkan hadde dei i 1819 teke i bruk ei ny salmebok. Melodiane fanst i Haeffners koralbok, men dei var ofte heilt ukjende for folk, eller dei song melodiane i ei anna form. Sidan dei fleste kyrkjene mangla orgel, konstruerte Dillner det enkle salmodikonet som var lett å byggje. Med ei siffernoteskrift var det lett å spele på, òg for folk som mangla notekunnskap. Slik vart melodiane til dei nye salmane gjort kjende.

Dillner gav i 1830 ut boka Melodierna till svenska kyrkans psalmer, noterade med ziffror.

20. februar 2000 vart det opna eit Johan Dillner-museum i Östervåla i Sverige.