Å begripe

Share

-Det er en ting jeg ikke begriper, sier Professoren i dagens stripe i Vårt Land.

-Hva er det, spør kona fra lenestolen der hun betrakter sin vandrende ektefelle.

-Kinesisk, er svaret.

Jeg er i grunnen helt enig med ham, til og med uten å være professor. Sist uke var det snooker fra Kina på TV. I bakgrunnen var det flere reklamer, men de var ikke myntet på meg, for det var kinesisk. Spillerne hadde også kinesisk reklame på seg. Den var nok også siktet på de 200-300 millioner kinesere som ser på snookersendingene. Som man skjønner er snooker en svært populær sport i det folkerike landet.

Nå er det jo slik at jeg heller ikke trenger å forstå kinesisk. Vesle vitet kan brukes til å forstå norsk språk, og jeg slipper å lære kinesisk som fremmedspråk.

En tid nå har det gått en føljetong i Vår Land på lørdager. Helge Kjøllesdal, som vokste opp i Kina der faren var misjonær, skriver interessant om hvordan de strevet med å lære seg kinesisk. Og så ble alle misjonærene jaget ut fra Kina av Mao under kulturrevolusjonen. Da flyttet familien til Japan hvor de måtte lære et nytt språk. Det tok sin tid før Steinar Kjøllesdal kunne holde en enkel preken på japansk, og enda lenger tid å sette seg inn i de mange kulturelle konvensjoner som jo også følger språket.

Neste uke starter vaksenopplæringa igjen. Voksne elever skal lære et nytt språk slik at de kan få seg jobb og et meningsfylt liv i et nytt land. Om du har anledning til å ha kontakt med noen som strever med et nytt språk, vil de nok være takknemlige for å få mulighet til å snakke med en innfødt og dermed få praktisere språket og kanskje begripe litt mer.