Lesarbrev og valkamp

Share

Gårsdagens Setesdølen hadde 13 lesarinnlegg. Det må vere ein draum for redaktør Sigurd Haugsgjerd å ha så aktive lesarar. Nå er det nok ikkje saker som avisa frontar som står på agendaen, det er valkamp og bare ei mogleg avis att for folk som er engasjert i valkampen i Setesdal til å få fram synspunkta sine.

Kryss ei kvinne, skriv Silje Hodne Kleven og Line Kysnes Vennesland frå Arbeiderpartiet

Eit varmare samfunn ønskjer Rune Granheim og Anette S. Skeie frå den nye Setesdalslista i Bygland.

Best i verda! skriv Hallvard T. Bjørgum og råder folk til å stemme Arbeiderpartiet i Valle.

Et samlingssted i Evje sentrum ønskjer Alf Tore Moen frå Høyre.

Arbeiderpartiet sikrer skolen nær der du bor mener Gro Bråten og Line Kysnes Vennesland

Bygland AP vil sikre kommuneøkonomien, seier Sigbjørn Åge Fossdal

Eg har valt Valle. Kva vil du velje? spør Magit Dale frå Senterpartiet.

Natur og næringsliv – en god kombinasjon meiner Thomas Haugland frå Evje og Hornnes Venstre

Meir om eldreomsorgen er tittel på innlegget til Inger Juvastøl frå Evje og Hornnes Høgre

Samarbeid i Setesdal er i fokus hjå Bygland senterparti

Klimautfordringene vil også kreve lokal politikk seier Finn Bjørn Rørvik fra Evje og Hornnes Høyre

Agder – jeg er klar, sier Arne Thomassen som vil blir fylkesordfører for Høyre.

Når eg ser på innlegga, er det Høgre som er mest aktive i avisa denne gongen. Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet er ikkje langt bak og også Venstre har sett seg til tastaturet. Men KrF og FrP glimrar med sitt fråvær denne gongen.

Så då er det bare å gjere seg opp si eiga meining og ta turen til vallokalet måndag.