Oppdatering

Share

Etter valget måndag er det mykje som treng oppdatering på Setesdalswiki. Eg har oppdatert listene over kommunestyra med namna til dei som er valde inn for komande periode. Men ideelt sett skulle også dei ulike biografiartiklane bli oppdaterte.

Geir ordna det for Evje og Hornnes i går, men for dei andre kommunestyra vil det nok ta lenger tid, eg er ikkje så rask på labben som Geir. Men her er lister over dei nye kommunestyra der biografiartiklane treng oppdatering:

Ved valet i 2019 vart desse valde inn i Bygland kommunestyre:

Ved valet i 2019 kom desse inn i Valle kommunestyre:

Desse vart valdeinn i Bykle kommunestyre  i 2019: