Forfattere fra Mandal

Share

Leonhard Jansen har gitt ut et flott hefte med oversikt over forfattere fra Setesdal. Her får man oversikt over hva de har gitt ut raskt og enkelt.

I gårsdagens Lindesnes Avis var det en stor artikkel av Torbjørn Greipsland hvor han trekker frem avisutgivere og forfattere som fortjener mer oppmerksomhet. De har blitt glemt i oversikter over slike, blant annet var Asbjørn Aavik utelatt fra boken Sørlandsforfattere gjennom tidene, noe forfatteren hadde beklaget da hun ble gjort oppmerksom på det. Aavik var kanskje den forfatter fra Sørlandet som har solgt flest bøker, trolig ble det solgt nærmere en halv million eksemplarer av hans bøker.

Aavik var fra Spangereid, nåværende Lindesnes kommune. En annen forfatter fra Mandal som solgte godt, var Laurits Nilsen. Han var lærer og predikant og ga ut De lille Samler, et ukeblad som da han døde i 1917 hadde et opplag på 9000. De siste årene før han døde ga han ut Skrifter i samling i 15 bind på tilsammen 2500 sider.

I Moderne tid har vi kanskje ikke så mange forfatter fra Mandal. Men Kjell Askildsen er jo en prisbelønnet forfatter, selv om bøkene hans neppe har fått så stor utbredelse som bøkene til de to første jeg nevnte.

Jeg tror jeg vil prøve å lage en oversikt og se hva som dukker opp etter hvert.

Her er minnesmerket over Asbjørn Aavik som ble reist på Aavik etter hans død. Foto: Rolf Steinar Bergil