Opptur

Share

I dag var det ein opptur att. I går var Setesdalswiki nede, det var jo ein nedtur. Men leksikonet kom opp att i kveldinga. I dag har eg likevel ikkje skrive noko der, i staden har eg hatt ein runde på Bokmåls-wikipedia. Der går det ein konkurranse om å skrive på artiklar som samiske tilhøve, og eg nytta høvet til å finne litt stoff og lage nokre artiklar der.

Ein av dei som eg skreiv om, var Adolf Steen. Han var kretssekretær i Kristiansand og var mange gonger i Setesdal og hadde møter. Kan hende blir det ein artikkel på Setesdalswiki også etter kvart.

Av og til er det interessant å skrive om litt andre tema enn dei eg er oppteken av til vanleg. Skriving er jo interessant, men eg skriv for det meste sakprosa. Å skrive skjønnlitterært, som til dømes Heivoll eller Knausgård hadde jo vore spennande. Ei natt eg låg og funderte på noko slikt, tenkte eg at eg ville skrive historia bak det vi les i Setesdølen, altså lage ein roman om avisa. Men då eg hadde sove på det, la eg tankane bort og kom til fornuft og forstand att.

Men å skrive om nokre av folka som har vore aktive i både kultur og kristenliv i sameland, det har vore ein opptur.