Øystein Kikut

Share

I kveld var Øystein Kikut i Valle Radio for å fortelje om konserten han skal i Sæbyggjen i samband med kulturveka. Då skal han spele Schubert og han kunne fortelje at Schubert har skrive 600 lieder. Alt som 17-åring hadde han skrive ein symfoni, ein opera, dessuten fleire klaververk, strykekvartettar og sangar,

Han fortalde også at Shubert var fattig i heile sitt korte liv, han vart bare 31 år. Mykje av musikken hans er skrive for små rom, han heldt huskonsertar for å skaffe seg litt pengar. Så konserten Øystein skal ha, høver godt i Sæbyggjen, det er jo ikkje ein stor konsertsal.

Øystein fortalde også litt om sin bakgrunn, han har studert på musikkhøgskolen i Oslo, men også i Wien, der Scubert levde. Han har spelt seg gjennom alle liederne Shubert skreiv, ikkje på CD, men på flygel. På CD konsentrerer han seg om all den andre musikken, akkurat som han tidlegare hadde einGrieg-periode, har han no ein Schubert-periode.

I sendinga i kveld hadde Siri også ein prat med pianisten i Agder Camerata, Erik Haugan Aasland frå Arendal. Der snakka dei mellom anna om klangen i rommet. Den endrar seg jo når det kjem mykje folk på konserten. Difor var det ikkje så lett å ha prøver i eit tomt rom for eit ensemble, for klangen blei heilt annleis når det kom folk.

Det er truleg ikkje så stort problem for ein pianist, så akkurat det kan nok Øystein tenkje mindre på når han førebur seg til den komande konserten.

Her er platecoveret frå plata Hrynhendt som Øystein, til høgre, gav ut saman med Bjørgulv Straume med musikk for munnharpe og piano:

Hrynhent.jpg