Samer i Setesdal

Share

Som jeg skrev tidligere fikk jeg et særtrykk av en artikkel av Adolf Steen da Margunn var på besøk. Her forteller han om samene i Setesdal. De første kom til Setesdal allerede i 1886. Han het Jon Andersen Stangfjell og kom først til Breive, siden kjøpte han Jeisklid av Svein Tveiten og bodde der.

Jon hadde med seg 600 dyr da han kom til Setesdal. Han leide beite for 1000 dyr. Kona hans døde i Bykle, skriver Adolf Steen. Hun het Kristine og var fra Sverige og hun kunne spå. Da Steen skrev artikkelen, i 1955, var det mange som husket henne og mente hun var sannspådd endatil.

Det ble fortalt om en gutt som kom fra Breive til Jeiskelid og da Kristine så ham, sa hun til samejenta som var med henne som gjeter at han skulle bli mannen hennes. Det skjedde også.

Pengene hadde Kristine gjemt i skogen, og da lensmann Juel Lund kom for å kreve inn erstatning når reinsdyr hadde beitet på innmark, fikk han først høre hennes hjertens mening. Deretter gikk hun i skogen og kom siden tilbake med pengene. Ingen fikk vite hvor de var, og hun døde også uten å si noe. Mange var det som leita, men ingen sa noe. Man trodde muligens at en hadde funnet dem, for han hadde mer penger enn man kunne tjene som reingjeter.

Men kanskje ligger skatten etter Kristine der ennå.